Politika i gospodarstvo

U Saboru održana tematska sjednica o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem

Nastavno na tekst koji smo objavili 11. srpnja ove godine –LINK – Grad Ploče je od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zaprimio dopis br: M-DO-69/2017-4 od 22.08.2017. povodom zahtjeva Grada Ploča za dodatnim očitovanjem, u kojem se navodi: “da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izradilo uputo o tekstu i sadržaju Nagodbe te načinu postupanja, koja je dostavljena svim državnim odvjetništvima na području Republike Hrvatske.

Smatramo da su time otklonjene moguće dvojbe i zapreke za postupanje u praksi”.


Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora održao je u četvrtak tematsku sjednicu o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj i novom prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Sjednici su uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravosuđa i nadležnih agencija sudjelovali i predstavnici udruženja proizvođača, komora, lokalne i regionalne samouprave.

Grad Ploče poziva sve zainteresirane s područja grada da u što kraćem roku dostave svoje eventualne primjedbe i pitanja na nacrt prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu – (LINK) koje će gradske službe obraditi i proslijediti na postupanje nadležnim službama Sabora.

Svi zainteresirani koji se žele javiti za nagodbu ili korištenje poljoprivrednog zemljišta to mogu učiniti putem maila poljoprivredno.zemljiste@ploce.hr