Politika i gospodarstvo

Mišljenje DORH-a: Postoje osnove za izdavanje potvrde o ‘mirnom posjedu’!

neretva by franka veža

Grad Ploče je od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zaprimio dopis br: M-DO-69/2017 (odgovor na upit), u kojem se navodi:

Nagodbe sklopljene sukladno odredbi članka 186a Zakona o parničkom postupku između Republike Hrvatske i osobe koja drži u posjedu bez pravne osnove poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, kojom se ta osoba obvezala platiti dug s osnove korištenja zemljišta bez pravne osnove, redovito plaćati naknadu za korištenje zemljišta do poziva Agencije za poljoprivredno zemljište, odnosno tijela nadležnog za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, prema našem mišljenju predstavlja osnovu za izdavanje potvrde o mirnom posjedu.

Učinak ovakve nagodbe prema osobi sa kojom je sklopljena je da, Republika Hrvatska priznaje njezin posjed i sve do trenutka kad će ga nadležno tijelo pozvati da predmetno zemljište preda u posjed određenoj osobi.


Mišljenje DORH-a i Obavijest građanima možete preuzeti putem priloga sadržaja.