Ekologija

Odobreni Projekt “Zeleni val” vrijedan pola milijuna kuna: Što točno donosi građanima Ploča?

Kako smo već pisali, Gradu Pločama je odobreno 479.239,11 HRK za EU projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom  ZELENI VAL“  – LINK

Projektni prijedlog su, sporazumnim udruživanjem, 23.03.2018. zajednički prijavili Grad Ploče i Općina Gradac.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom ZELENI VAL“. Ukupna vrijednost projekta je 563.811,88 HRK, a stopa sufinaciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85 %, odnosno maksimalni iznos dodijeljenih EU sredstava je 479.239,11 HRK.


Provedbom komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom “Zeleni val”, Grad Ploče, uz sunositelja, Općinu Gradac, planira educirati i informirati lokalno stanovništvo, s ciljem smanjenja količine odloženog otpada. Gotovo sav otpad sakupljen s područja Ploča i Gradca odlaže se na odlagalištu Lovornik. Jedan od uzroka takvog stanja i jedan od ključnih problema uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom je nedovoljno educirano lokalno stanovništvo o okolišnim problemima koje odlaganje otpada uzrokuje i prednostima pravilnog postupanja s otpadom- sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe predmeta i recikliranja.

U sklopu projekta će se provesti razne izobrazno-informativne aktivnosti, s ciljem podizanja razine svijesti o otpadu: letci za sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu i pravilno odvajanje otpada, plakati o kompostiranju i odgovornom postupanju s otpadom, mrežna stranica “Zeleni val” o održivom gospodarenju otpadom, javna i edukativna završna tribina, radionice o kompostiranju za odrasle i radionice za vrtićku i školsku djecu, lutkarska predstava za vrtićku djecu, izrada bojanke za vrtićku djecu, brošura za školsku djecu, radijski spotovi, aplikacija za pametne telefone o održivom gospodarenju otpadom, edukativni video oglasi na društvenim mrežama, edukativna slikovnica za osobe s intelektualnim poteškoćama te osmišljavanje izobrazno-informativne kampanje “Zeleni val” jedinstvenog vizualnog identiteta.

Bitno je naglasiti da su u projekt uključene sve škole i vrtići na području Ploča i Gradca, te ruralna naselja u kojima će se održavati radionice o kompostiranju biootpada.

Radujemo se zajedničkom buđenju svijesti, za bolje i zelenije Ploče!