Ekologija

Luka odgovorila Inicijativi, većina zahtjeva uvažena, osniva se zajedničko neovisno povjerenstvo

Prije nekoliko dana održao se sastanak GI Pravo na zdrav život, Luke Ploče, Lučke uprave Ploče i Grada Ploča, na kojem je građanska inicijativa iznijela 8 zahtjeva prema Luci Ploče.

Kako saznajemo, Luka Ploče je odgovorila na zahtjeve te uvažila i prijedlog Grada o osnivanju zajedničkog neovisnog povjerenstva u koji bi bila uključena i znanstvena zajednica.

Ekskluzivno u nastavku donosimo cijeli tekst odgovora Luke Ploče

Prije svega se želimo zahvaliti Vama kao predsjednici Građanske inicijative „Pravo na zdrav život” Ploče, potpredsjedniku i članovima Odbora što ste se odazvali na sastanak koji je održan 19. rujna 2023. godine. Ovim putem iskazujemo zadovoljstvo što je sastanak održan u konstruktivnom ozračju te se nadamo da predstavlja samo početak uspješnije suradnje svih zainteresiranih strana, a sve u svrhu zajedničkog interesa kvalitetnijeg suživota luke Ploče, kao najvećeg gospodarskog subjekta na području Grada Ploče i Dubrovačko-Neretvanske županije, te građana Grada Ploča i okolice.


Za vrijeme trajanja sastanka uručili ste nam Vaše zahtjeve čije ispunjenje, u ime velikog broja građana Grada Ploče i okolice, tražite te Vam se ovim dopisom očitujemo o svakom pojedinačnom zahtjevu.

1. Lučka uprava Ploče i Luka Ploče d.d. zajednički su izgradili te 2020. godine pustili u promet novi Terminal rasutih tereta, na kojem se od tada skladište rasuti tereti. Zbog ograničenih kapaciteta Terminala rasutih tereta, rasuti tereti se skladište i na području „Stare luke”, gdje se vrši ukrcaj u brodove. SIdadištenje rasutih tereta vrši se uz kontinuirano prskanje vodenom disperzijom polimera „ACTIPOL AD 50019″, koji služi za stvaranje tvrdog pokrova na površini tereta te sprječava emisiju tereta u atmosferu. Skladištenje rasutih tereta u zatvorenim prostorima na području „Stare luke” je nažalost neizvedivo zbog nemogućnosti manipulacije, ali Luka Ploče d.d. će razmotriti mogućnost ugradnje „zaštitnog zida” na području „Obale 5″. U svrhu uspješnijeg prskanja, Luka Ploče d.d. je, osim stabilnog sustava prskalica na Terminalu rasutih tereta koji se sastoji od 60 prskalica, uložila i u mobilne prskalice koje su posebno angažirane na području „Stare luke”. Luka Ploče d.d. planira i daljnje investicije kojima će se još uspješnije obavljati prskanje ove vrste tereta u svrhu smanjenja njihovog utjecaja na kvalitetu zraka o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnosti i predstavnike Inicijative.

2. Terminal rasutih tereta opremljen je suvremenim sustavom odvodnje koji sadrži separatore koji filtriraju otpadne vode te se pročišćena voda ispušta u okoliš u skladu pozitivnim propisima. Predmetni separatori se redovito čiste, a otpad se ispravno i redovito zbrinjava. Budući da su izgrađene 1950-ih godina prošlog stoljeća, na području Obale 3 i Obale 5 u „Staroj luci” ne postoje separatori, ali je sanacija predmetnih obala i izgradnja separatora planirana za 2024. godinu. Riječ je o ovlastima i investiciji Lučke uprave Ploče.

3. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, posebice jakog vjetra, za vrijeme pretovara rasutih tereta postoji najveća mogućnost prašenja, budući da se teret polijeva prilikom uskladištenja na skladišnu površinu. U tom slučaju, Luka Ploče d.d. je usvojila praksu da se obustavi pretovar za vrijeme jakog vjetra, a u svrhu smanjenja mogućnosti prašenja. U pogledu transporta rasutih tereta željeznicom, moramo naglasiti da Luka Ploče d.d. nema izravne nadležnosti na organizaciju i reguliranje željezničkog prometa. Unatoč navedenoj činjenici, Luka Ploče d.d. će poduzeti sve napore da se smanji utjecaj na atmosferu prilikom željezničkog prijevoza kroz Republiku Hrvatsku. Tako ćemo već od 1. studenog 2023. krenuti s implementacijom projekta prskanja rasutog tereta u vagonima vodenom disperzijom polimera „ACTIPOL AD 50019″, što će značajno utjecati na smanjenje prašenja dužinom željezničke pruge. Također, Luka Ploče d.d. će inicirati sastanke s relevantnim željezničkim subjektima, na kojima će se tražiti uvođenje dodatnih mjera u svrhu eliminacije prašenja.

4. Luka Ploče d.d. primjenjuje sve standarde zaštite na radu za svoje radnike, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Posebna pažnja se pridaje zaštiti života i zdravlja radnika, što se može i potvrditi statističkim podacima o nesrećama na radu, iz kojih je razvidan veliki napredak u posljednjih nekoliko godina. Također, radnici prolaze redovitu periodičnu kontrolu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova. U čistoću okoliša unutar luke se ulažu velika sredstva i napori, te su nabavljena specijalizirana vozila opremljena četkama i prskalicama koji kontinuirano čiste lučke prometnice. Također, postoji poseban odjel koji se bavi isldjučivo ekologijom. Luka Ploče d.d. i u budućnosti planira ulagati značajna sredstva u poboljšanje mjera za zaštitu okoliša.

5. Zauljene i balastne vode je zabranjeno ispuštati u more te se one zbrinjavaju na način da posebni koncesionari za ovu vrstu djelatnosti takve vode preuzimaju od brodova te ih zbrinjavaju sukladno pravilima struke i pozitivnim zakonskim propisima. Iako Luka Ploče d.d. nije izravno odgovorna za postupke brodova koji se privezuju u luci Ploče, uvest ćemo korporativno pravilo prema kojem se svako eventualno neželjeno ponašanje brodara automatski prijavljuje nadležnim inspekcijskim službama.

6. Sustav za prskanje rasutih tereta je već izgrađen na Terminalu rasutih tereta te je neprekidno u funkciji. Prijedlog za zatvaranjem linija trakastog transporta ćemo razmotriti i ako bude tehnički izvediv, razmotrit će se mogućnost njegove implementacije. Inače, ističemo kako Luka Ploče d.d. kreće u realizaciju projekta visokog zelenog pojasa te će uskoro biti naručena studija koja će definirati najpovoljnije lokacije te vrstu drveća koja bi se trebala zasaditi. Zeleni pojas služit će za dodatnu zaštitu od prašenja, ali i uljepšavanje vizure same luke i Grada.

7. Luka Ploče d.d. je spremna podržati prijedlog Grada za osnivanjem neovisnog povjerenstva koje bi bilo zaduženo za procjenu stanja okoliša te praćenje istog — u svrhu kvalitete suživota luke Ploče i građana Grada Ploča i okolice. Slažemo se da u njemu trebaju biti neovisni stručnjaci, znanstvenici te predstavnici svih dionika – Lučke uprave Ploče, Grada Ploča i Građanske inicijative „Pravo na zdrav život” Ploče te Luke Ploče d.d.

8. Iako je to u ovlasti javnih institucija, Luka Ploče d.d. se slaže i spremna je sudjelovati u financiranju kupovine automatske digitalne mjerne stanice koja bi u svakom trenutku obavještavala građane o razini onečišćenja zraka. Ističemo kako je važno, u suradnji s relevantnim znanstvenim i javnozdravstenim institucijama, definirati koje bi se točno vrijednosti mjerile te koja bi bila točna lokacija mjeme stanice.

Zaključno, Luka Ploče d.d. izražava spremnost za suradnju sa svim relevantnim dionicima po pitanju zaštite okoliša i zdravlja ljudi u okruženju te se obvezuje da će i ubuduće pružati najviše moguće napore u svrhu smanjenja bilo kakvog štetnog utjecaja na okoliš.

U tu svrhu, ponovno izražavamo zadovoljstvo započetim dijalogom te se nadamo da ćemo u najskorije vrijeme ostvariti konkretne pozitivne rezultate.

S poštovanjem,

Hrvoje Livaja, predsjednik uprave”

Možda ti se sviđa

Ekologija

Udruga Škanj u promociji Ploča kao “pet friendly” grada

Upravni odbor Zaklade „Kajo Dadić“ na svojoj sjednici održanoj 23.11. 2015. godine donio je Odluku o odobravanju financijske potpore građanskoj
Ekologija

HEP spašava sove ušare

Nakon čestih stradavanja sova ušara na dalekovodima u dolini Neretve, reagirao je HEP te je postavljena zaštita na stupovima dalekovoda