Sport

UDURGA LAĐARA NERETVE: Odobrena posudba lađa za treniranje svim ekipama koje to žele

Upravni odbor Udruge lađara Neretve je na svojem sastanku dana 4.4.2019.god donio odluku da se dopusti svim zainteresiranim lađarskim ekipama članicama Skupštine posudba lađa u vlasništvu ULN, pod uvjetima da:

  • termin preuzimanja dogovora se isključivo sa osobom zaduženom za izdavanje lađa na broj 097/6304283,
  • lađa se nakon preuzimanja mora u krugu skladišta obojati crnom uljanom bojom, i nakon provjere od gore navede osobe može se odvesti,
  • u roku od 3 dana od preuzimanja lađe, isključivo na službeni mail ULN, poslati točnu lokaciju na kojoj će lađa biti privezana, kao i fotografiju lokacije (može mobitelom),
  • lađa se mora čuvati u skladu sa Pravilnikom ML i sa pažnjom dobrog gospodara,
  • lađu vratiti u terminu neposredno prije Maratona lađa, kada UO donese odluku.

Ukoliko se ne poštuju svi navedeni uvjeti, ili se utvrde nepravilnosti (prama Pravilniku ML), posuđenu lađu morati će se vratiti, i neće biti omogućeno korištenje lađa ULN u tekućoj godini.

UDRUGA LAĐARA NERETVE


UPRAVNI ODBOR