Sport

Udruga Lađara: Medaku zabrana sudjelovanja na Maratonu lađa, Gusarima 10.000kn kazne!

Upravni odbor Udruge lađara Neretve poslao nam je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

Upravni odbor Udruge lađara Neretve dužan je, u cilju informiranja javnosti i transparentnosti, ali i u cilju eliminiranja različitih tumačenja odluka, obavijestiti o proteklim događajima nakon Maratonu lađa.

Dana 16.08.2018.god. zaprimljena je žalba od strane UL Gospa Karmelska iz Krvavca, koja je sadržavala niz navoda, koje su u proteklom periodu razmatrala tijela ULN koja su zadužena za razmatranje kaznenih odredbi, sukladno Pravilniku Maratona lađa i Statutu ULN.


Žalbeno vijeće Maratona lađa zaključilo je da je došlo do niza prekršaja Pravilnika Maratona lađa, i preporučilo kažnjavanje aktera.

Stegovno-nadzorni odbor donio je sljedeće odluke:

1. doživotna zabrana sudjelovanja na svim manifestacijama u organizaciji ULN veslača ekipe Gusar Komin, gosp.Hrvoja Medaka zbog fizičkog nasrtaja na člana ekipe UL Gospa Karmelska Krvavac,

2. novčana kazna u iznosu od 10,000kn UL Gusari Komin zbog neprimjerenog ponašanja njihovih navijača (kršenje rute, ignoriranje uputa Policije i sudaca, verbalni i fizički nasrtaji na suce, sudari sa drugim plovilima, onemogućavanje neometane provedbe samog Maratona lađa, suđenja, i zanemarivanje sigurnosti u plovidbi), što je ustanovljeno Sudačkim zapisnikom Maratona lađa 2018.god.

3. novčana kazna u iznosu od 2,000kn UL Stablina zbog neprimjerenog ponašanja njihovih navijača (kršenje rute, ignoriranje uputa Policije i sudaca, onemogućavanje neometane provedbe samog Maratona lađa, suđenja, i zanemarivanje sigurnosti u plovidbi), što je ustanovljeno Sudačkim zapisnikom Maratona lađa 2018.god.

U Metkoviću, 26. kolovoza, 2018.god.
UPRAVNI ODBOR
UDRUGA LAĐARA NERETVE