Sport

SLAB INTERES ZA ČELNA MJESTA UDRUGE LAĐARA: Produžuje se rok prijave za kandidature

Do 14. siječnja 2020. bio je rok za prijavu kandidatura za upravna tijela Udruge lađara Neretve. Iz priopćenja koje prenisimo u cijelosti vidi se da su u predviđenom roku za deset mjesta u vodstvu udruge stigle samo tri prijave.

Upravi odbor udruge donio je odluku o produžetku kandidacijskog razdoblja do 23. siječnja 2020.

“Sukladno ranijem pozivu za kandidaturu za tijela ULN dana 14.siječnja bio je rok za predaju kandidatura. U navedenom roku za predsjednika ULN pristigla je jedna kandidatura (Milojko Glasović) koja je nepotpuna te po jedna kandidatura za dopredsjednika i člana uprave, (ukupno 3 prijave za 10 mjesta).


UO na svojoj sjednici od 14.siječnja 2020.g. donio je odluku da se kandidacijsko razdoblje produžuje zaključno sa 23.siječnja u 18.00 sati kada kandidature moraju biti dostavljene bez obzira na način slanja.

Izborna skupština održati će se u utorak 28. siječnja 2020.god. sa početkom u 18h u Gradskoj vijećnici u Metkoviću (Zgrada političkih stranaka), Kralja Zvonimira 22.

Napomene i upute:
• Kandidacijski postupak za izbor tijela Udruge završava 23. siječnja 2020. god. u 18.00 sati (krajnji rok za dostavu kandidatura na adresu ULN, bez obzira na način slanja).

• Pravo da budu birani u tijela ULN imaju svi državljani RH

• Jedan kandidat može svoju kandidaturu podnijeti za maksimalno dva tijela Udruge. U kandidaturi se mora navesti za koje se tijelo/a Udruge osoba kandidira

• Kandidature se mogu podnijeti za Predsjednika, Potpredsjednika, 2 člana Upravnog odbora i 3 člana Nadzorno-stegovnog odbora. Mandat svih tijela ULN traje 3 godine.

• Kandidat za Predsjednika u svojoj kandidaturi predlaže Tajnika ULN i dva člana Upravnog odbora, i oni se sa njim biraju u paketu (odabirom Predsjednika na funkciju i oni bivaju izabrani na funkcije)

• Svi kandidati za članove svih tijela Udruge (i one koje predlaže kandidat za Predsjednika) uz svoju prijavu obavezno moraju dostaviti sljedeće: kopiju osobne iskaznice, životopis, dokaz o stručnoj spremi (kopija svjedodžbe/diplome/radne knjižice ili sl.), potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), kandidat za Predsjednika; viziju i program razvoja i aktivnosti Udruge za vrijeme svojeg mandata, kandidat za Predsjednika; potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga. Uz gore navedeno, kandidati mogu priložiti i dokaz ili izjavu o: iskustvu na sličnim poslovima, poznavanju rada na računalu (MS Office, Internet, mail, i sl.), poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, francuski ili talijanski), ostalim kvalitetama koje posjeduje, a koje mogu biti korisne za rad u tijelima Udruge”.