Sport

OBAVIJEST: Preuzimanje lađa za treninge

UO Udruge lađara Neretve je na svojoj sjednici donio odluku da će se naplaćivati korištenje lađa u vlasništvu Udruge u svrhu priprema lađarskih udruga i ekipa.
Razlog ovoj odluci je što sve više lađa traži popravke nakon višegodišnjih (nesavjesnih) korištenja, te bi se ovako prikupljena sredstva namjenski koristila za obnove lađa.

Naknada za korištenje lađa je:
od 01.04.2015. do 01.05.2015. = 500,00 kn
od 01.05.2015. do 01.06.2015. = 500,00 kn
od 01.06.2015. do datuma povrata lađa prije Maratona lađa = 1000,00 kn

Lađe će se moći preuzeti isključivo po dogovoru s Tajnikom Udruge (095/690 0370) i to na datum koji bude odgovarao većini prijavljenih.
Lađe će se moći preuzeti isključivo s potvrdom o uplati definiranog iznosa. Svaka lađarska ekipa ili udruga mora osigurati dovoljan broj ljudi za utovar lađe (min. 5) i svoj prijevoz. Prilikom preuzimanja lađe predstavnik lađarske udruge ili ekipe potpisati će potvrdu o preuzimanju lađe, koji defnira uvjete korištenja i povrata lađe.


Udruga lađara Neretve