Regija

Završna konferencija projekta „Društveni centar Gradac“ vrijednog preko milijun kuna

U Gradcu je danas 26. svibnja 2022. godine u organizaciji Općine Gradac održana završna konferencija projekta „Društveni centar Gradac“. Projekt je vrijednosti 1.119.744,59 kuna od čega je 85 % sufinancirano sredstvima iz  Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a 15 % iz proračuna Republike Hrvatske.

Korisnik projekta je Udruga Mladi svijet, a partneri su Općina Gradac, Ženski pjevački zbor Gradac, Uresno društvo Gradac, Osnovna škola Gradac i Hrvatsko planinarsko društvo „Adrion“.

Voditeljica Izabela Karamatić je u prezentaciji predstavila rezultate dvogodišnje provedbe projekta i izrazila zadovoljstvo odazivom polaznika programa koji su se održavali u sklopu centra.


Projektom je obuhvaćeno 17 različitih programa koji su za cilj imali osposobljavanje polaznika, aktiviranje zajednice, stvaranje preduvjeta za zapošljavanje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena za starije osobe te djecu i mlade kao i unaprijeđenje kvalitete života u zajednici stanovnika općine Gradac. Tako su polaznici imali priliku pohađati engleski i talijanski jezik, informatiku, kulturno umjetničke radionice, edukativne radionice, strateško poslovanje, menadžment udruga te ples i tjelovježbu.

Bespovratnim sredstvima  financirana je i  plaća voditeljice projekta te je u potpunosti uređen i opremljen nekad derutni prostor bivših odmarališta „Kragujevčani“.

Načelnik općine Gradac, Matko Burić je pozdravio sve okupljene i naglašavajući činjenicu važnosti socijalnih projekata najavio održavanje hladnog pogona  i funkcioniranje Društvenog centra u korist udruga sa područja općine kao i lokalnog stvanovništva. Također je najavio kako će općinski Ured za projekte i EU fondove nastaviti pratiti i prijavljivati se na slične natječaje koji su od važnosti za cjelokupno lokalno stanovništvo. Nakon završne riječi lutkarica i glumica Božena Delaš je načelniku Buriću uručila poklon polaznica, stolicu koja je reciklirana i obnovljena u sklopu Kreativno ekološke radionice.

Prestanak održavanja radionica

Polaznike Društvenog centra Gradac obavještavamo da je petak 27. svibnja 2022. godine zadnji dan održavanja radionica te će se sukladno tome još održati radionice: Mentalno zdravlje za osobe starije životne dobi, Ples za osobe starije životne dobi te Ples za djecu i mlade.