Regija

VIDEO Počelo probijanje tunela Debeli brijeg u sklopu izgradnje pristupne ceste mostu Pelješac

Počeli su radovi na probijanju glavne cijevi tunela Debeli brijeg na predjelu Dančanje. Tunel dužine 2467 metara radi se u sklopu izgradnje 2. dionice pristupne ceste mostu Pelješac. Ukupna dužina ove dionice iznosi 12,1 km od čega tvrtka Strabag izvodi radove na dužini od 10,46 km dok će radove na ostalom dijelu pristupne ceste izvesti tvrtka CRBC u sklopu radova na Pelješkom mostu.

– Križanja s postojećim državnim cestama i to s D8 na predjelu Duboka te D414 na predjelu Zaradeže bit će izvedena kao denivelirana, što će omogućiti veću sigurnost i bolji protok prometa. Na trasi pristupne ceste osim tunela Debeli brijeg koji pored glavne tunelske cijevi ima i servisnu cijev, rade se još: tunel Kamenice dužine 499 metara na kojem su već počeli radovi na miniranju predusjeka južnog portala, vijadukt Doli dužine 156 metara, most Dumanja jaruga I dužine 488 metara, most Dumanja jaruga II dužine 80 metara – poručuju iz Hrvatskih cesta.

Zajednica ponuditelja Strabag AG i Strabag d.o.o. uvedeni su u posao sredinom studenog, a za izgradnju dionice Duboka-Sparagovići/Zaradeže, odnosno pristupa do postojeće cestovne mreže sa strane kopna i s Pelješke strane izvršit će za 478,3 milijuna kuna (bez PDV-a), s rokom dovršetka od 33 mjeseca.


– Avax S.A., koji gradi stonsku obilaznicu, odnosno poddionice Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli, ukupne duljine 18 km i ugovorene vrijednosti posla 511,5 milijuna kuna (bez PDV-a), je sukladno usvojenom vremenskom planu pri dovršetku radova probijanja trase te čišćenja linije zahvata od šiblja i stabala u punoj širini na svim dionicama trase – dodali su iz Hrvatskih cesta.

U ovom trenutku započeli su i zemljani radovi na trasi te pripremni radovi izvedbe portala tunela Polakovica i Supava. Prva poddionica Sparagovići/Zaradeže-Prapratno sadržavat će jedan vijadukt, dok će se druga poddionica Prapratno-Doli sastojati od dva tunela i mosta. Materijal i strojevi dovezeni su na gradilište i spremni su za početak proizvodnje, a očekivani dovršetak ove dionice je 28 mjeseci.

– Na gradilištu Pelješkog mosta napreduje gradnja stupova sukladno usvojenom vremenskom planu. U tvorničkim pogonima ZPMC-a i CRBBG-a završena je proizvodnja prvih segmenata čelične rasponske konstrukcije (29 komada). Na gradilište mosta Pelješac je 29. veljače pristigla navedena isporuka koja obuhvaća dostavu baznih segmenata središnjih stupova u moru te određenih segmenata čelične rasponske konstrukcije predviđenih za bočni dio mosta. Na kopnenoj strani gradilišta u tijeku je montaža segmenata čelične rasponske konstrukcije na potporne skele, dok se na Pelješcu  izvode radovi na postavljanju potpornih skela između ‘S 13’ i ‘U 14’ – navode iz Hrvatskih cesta.

Trenutno se na gradilištu nalazi 614 radnika. Za potrebe izvođenja radova na gradilištu su 7 autodizalica, 3 bagera, 4 utovarivača, 2 viličara, 4 kamiona kipera, 10 kamiona za prijevoz betona, 2 RCD seta za iskop unutrašnjosti pilota, 6 visokotlačnih hidrauličnih pumpi za beton, 5 toranjskih dizalica, 3 električna građevinska dizala, 3 portalne dizalice, 3 dizalice za ugradnju betona, 2 seta kontraktor cijevi, 5 košara za beton, 1 hidraulički sustav za spuštanje koferdama, 3 kompresora za zrak, 6 pumpi za crpljenje vode, 5 električnih generatora, 2 opreme za obradu armature, 2 opreme za obradu čeličnih struktura te plovna oprema u vidu plovnih dizalica, barži za prijevoz elemenata konstrukcije, trajekti, remorkeri i klapete, brodovi za prijevoz osoblja (ukupno 21 plovilo) i dvije betonare.

Projekt ‘Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom’, koji sadrži izgradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama te izgradnju obilaznice Stona, sa svim svojim fazama je u punom građevinskom pogonu. Ukupna duljina trase projekta iznosi 32 kilometra, od mjesta Duboka do mjesta Doli i zaobići će Neumski koridor.