Regija

Uspješno završena dva tečaja prerade voća, zbog interesa moguć je i treći

U organizaciji Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u okviru Mjere 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja (Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020.) u prosincu 2019. u Metkoviću je organiziran tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike po programu Prerada voća za 25 polaznika.

Zbog velikog broja zainteresiranih polaznika tečaj je za 28 polaznika ponovljen u Metkoviću od 21. do 24. siječnja 2020.

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom voća ili to namjeravaju. Program edukacije sadrži teme koje obrađuju preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino, voćne rakije i sušenje voća.


Sudionicima izobrazbe koji završe program osposobljavanja izdaje se potvrda o završenom programu osposobljavanja, koja  kasnije služi za upis dodatnih djelatnosti prerade voća na OPG-u, a pohađanje tečaja za polaznike je besplatno.

Zbog iznimno velikog interesa za pohađanje ovog tečaja, organizator je voljan isti ponoviti tijekom ove godine. Da bi organizacija i provedba tečaja bila što uspješnija, pozivamo zainteresirane da iskažu interes na e-mail [email protected] ili na mobitel 091/488-2786, slanjem poruke da žele pohađati tečaj iz prerade voća, uz što će navesti matični broj OPG-a gdje su članovi i svoje ime i prezime.

Zainteresirani se također mogu javiti djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) u Metkoviću i Opuzenu.

Izvor: likemetkovic.hr