Regija

PRIJEDLOG STOŽERA: Ukidaju se propusnice za Dolinu Neretve

Stožer CZ DNŽ neće zasad liberalizirati kretanje unutar Županije, rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo.

Prijedlog je upućen jedinicama lokalne uprave da se podijele u 3 zone – jedna za Dolinu Neretve, jedna za otoke i Pelješac i treća za šire područje grada Dubrovnika. Stožer CZ će uputiti prijedlog prema Nacionalnom stožeru i on će donijeti odluku o eventualnoj liberalizaciji.

Za sada sve ostaje kao što je bilo i propusnice su potrebne, Cebalo je pozvao građane da napuštaju prebivalište samo ako je jako nužno. I dalje će se trebati tražiti propusnica i za otoke.