Regija

Počela gradnja dionice nasipa uz Put Narone

Put Narone - Nasip; www.metkovic.hr

Nedavno smo posjetili gradilište nasipa za obranu od poplava desne strane grada i iznenadili se urađenim. Poddionica od Duvrata do Puta Narone u cijelosti je izgrađena čak i do visine 3,30 m n. m. Od voditelja Projekta inž. Tihomira Galića doznali smo da radovi napreduju prema planu te da je do sada u tijelo nasipa ugrađeno preko 72 000 metara prostornih materijala.

Od ukupno 4 200 metara poddionice Duvrat – Put Narone nasip je izgrađen u duljini 3 900 metra, a postignute kote variraju od 2,45 do 3,30 m n. m. Zbog promjene trase, tj. uključivanja rubnih objekata na Duvratu u štićenu zonu trenutno je preskočen dio nasipa od Ulice Zrinskih i Frankopana do buduće crpne stanice na Duvratu. Na mjestima za koja su ispitivanja tla pokazala da su bolje nosivosti postignuta je visina od 3,30 m n. m., dakle metar niže od konačne, a na mjestima slabije nosivosti visina je 2,45 m n. m. Doznali smo da se radi o mjeri opreza kako bi se tijelo nasipa na mekšemu tlu moglo postupno slijegati tj. da ne bi došlo do njegova loma, odnosno propadanja u tlo. Na spomenutoj trasi nedostaje još dva do tri posto radova kako bila dostignuta prva faza izgrađenosti.

Skladgradnja je istovremeno započela s radovima na poddionici nasipa uz Put Narone u duljini od 800 metara. Prema riječima inž. Galića, radi se o najpristupačnijem dijelu jer je olakšano nasipanje izravno s ceste prema Vidu pa će radovi do prve faze izgrađenosti biti gotovi u vrlo kratkome roku, možda za dvadesetak dana.


Nakon toga slijedi najzahtjevnija dionica nasipa uz vodotok Glibuša za što su pripremni radovi su već započeli. Tu će biti najviše problema jer se u prvoj fazi predviđa izrada tzv. nožice (kameni nabačaj malo krupnijega kamena), što podrazumijeva radove pod vodom. Tu će se zbog zahtjevnosti objekta i osjetljivosti u prvoj fazi raditi do visine 2,20 m n. m., što je otprilike kota postojeće ceste na Glibuši.

Hrvatske vode planiraju do jeseni na cijeloj dionici od Duvrata do spoja Puta Narone s Putom Vida postići visinu od 3,30 m n. m. pa će nasip već djelomično biti u funkciji obrane od poplava. Ipak, to neće biti pravi nasip sve dok se s vanjske strane na njega ne položi bentonitni sloj (geomembrana s punilom od bentonita koji bubri u dodiru s vodom) koji je vododrživ, a koji će se položiti tek kada tijelo nasipa bude u potpunosti završeno. Za ulice Put Vida i Marka Marulića provodile bi se mjere aktivne obrane od poplava jer će nedostajati još poddionica u Hercegovini.

Radovi će uskoro započeti i na preskočenome dijelu na Duvratu koji je trebao biti dugačak 285 metara, a nakon izmjena produljen je na 435 metara. Pripremljena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije, angažiran je projektant, obavljeni geodetski radovi pa bi nasip na tome dijelu trebao biti gotov u roku od mjesec dana od trenutka kada započnu radovi.

Tekst i foto: www.metkovic.hr