Regija

Pedijatrica Ksenija Kaleb pokrenula upravni spor protiv Hrvatske liječničke komore

Dr. Ksenija Kaleb, pedijatrica iz Metkovića, pokrenula je upravni spor protiv Hrvatske liječničke komore zbog njihovog mišljenja da je učinila stručni propust u medicinskom zbrinjavanju pacijenta Gabrijela Bebića koji je dan nakon transporta helikopterom preminuo u KBC-u Split.

Antonio Volarević, odvjetnik dr. Kaleb, traži da Upravni sud usvoji tužbu te oglasi ništavnim i poništi stručno mišljenje Hrvatske liječničke komore te poništi postupanje HLK-a pri provođenju izvanrednog stručnog nadzora obavljenog 17. prosinca prošle godine u Domu zdravlja Metković. Prema pravilniku o izvršavanju stručnog nadzora propisano je da većina, tj. troje od petero članova stručne komisije HLK-a moraju biti iste specijalnosti kao i nadzirana liječnica, no samo su dvoje bili specijalisti pedijatri. Dvije članice Komisije su specijalistice hitne medicine, a peta članica je specijalistica anesteziologije. Takvim je postupanjem povrijeđeno načelo zakonitosti, odnosno, nadzirana liječnica nije imala zakonit, stručan i pošten nadzor, ističe se u tužbi. Evidentno je kako Komisija za stručni izvanredni nadzor uopće nije bila formirana po pravilniku o stručnom nadzoru HLK-a pa je tako učinjena apsolutno bitna povreda postupka, zaključeno je.

Više na Dalmatinskom portalu.