Regija

Osposobljavanje Stožera i Zapovjedništava grada Metkovića i općina Kula norinska i Zažablje

Vatrogasci i civilna zastita

Nakon što je Grad Metković imenovao članove Stožera za zaštitu i spašavanje i Zapovjedništva civilne zaštite, oni su se ovog tjedna imali priliku i pobliže upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima i to kroz Program osposobljavanja koji je pripremila Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
U osposobljavanju je sudjelovalo i vatrogasno zapovjedništvo Grada Metkovića, kao i stožeri za zaštitu i spašavanje Općine Kula norinska i Općine Zažablje.
Članovi stožera i zapovjedništava okupili su se u galeriji Gradskog kulturnog središta u Metkoviću gdje su se tijekom dvodnevnog osposobljavanja 9. i 10. travnja 2014. trebali upoznati sa sustavom zaštite i spašavanja, obvezama i zadaćama odgovornih osoba u JLP(R)S, odnosima s javnošću u kriznim situacijama, te stožernim upravljanjem u kriznim događajima. Nakon toga prezentirana im je studija slučaja njima vrlo bliske poplave u dolini Neretve, da bi na kraju sudjelovali u simulacijskoj vježbi, zamišljenoj situaciji razornog potresa, u kojoj su morali pokazati koje bi mjere poduzeli u datoj situaciji, te s kojim snagama i resursima.
Ovaj program osposobljavanja svih razina operativnih snaga za zaštitu i spašavanje za područje Dubrovačko-neretvanske županije na terenu provode službenici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje (PUZS) Dubrovnik – Voditeljica Odjela preventivnih i planskih poslova Ana Kordić, te Viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje Andija Raič.

Tekst i foto: www.dubrovacki.hr