Regija

OPĆINA KULA NORINSKA objavila poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, objavljuje

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, sporta i udruga građana Općine Kula Norinska za 2022. godinu.

Poziv – javne potrebe 2022


PRIJAVNICA – JAVNE POTREBE 2022