Regija

Odvjetnik Ksenije Kaleb: Nadzor Komore nije ni zakonit ni stručan ni pošten

INDEXU se obratio odvjetnik liječnice iz Metkovića Ksenije Kaleb, Antonio Volarević, koji reagira na priopćenja i izjave koje stižu iz Hrvatske liječničke komore.

“Sukladno zakonskim ovlaštenjima, ljubazno molim da objavite reakciju na očitovanje Hrvatske liječničke komore koja proziva index.hr i sugovornike za širenje neistina u slučaju nalaza i rada njihove ‘stručne Komisije’.

Naime, prema čl. 4. njihovog Pravilnika o stručnom nadzoru ta komisija uopće nije imala potreban sastav pa je njihov rad i nalaz u cijelosti protupravan i treba ga staviti van snage. HLK je tijelo s javnim ovlastima i u tom dijelu apsolutno mora poštivati sve propise, a posebice vlastite propise glede nadleznosti i sastava komisije koja u obavljanju javne ovlasti vrši nadzor nad liječnicima”, smatra Volarević čiju objavu prenosimo u cijelosti:


“Stručni nadzor plaća se iz državnog proračuna”

Dana 13. siječnja 2019. na portalu Index.hr objavljeno je da Hrvatska liječnička komora „odgovorno tvrdi da je mišljenje Komisije HLK koja je provela nadzor liječnika koji su zbrinjavali pacijenta G.B. iz Metkovića pripremano i pisano prema svim pravilima struke“, zatim navodi da su „članovi Komisije odgovorno i temeljito proveli nadzor“, proziva medije i njihove sugovornike zbog navodnih neistina, apelira na objektivno i istinito postupanje u dobroj vjeri i ponavlja svoj višestruko javno iznesen stav da „HLK čvrsto stoji iza mišljenja i nalaza Komisije“ koja je u izvršavanju javne ovlasti provela ovaj izvanredni nadzor.

Hrvatska liječnička komora doista temeljem članka 37. Zakona o liječništvu obavlja javne ovlasti stručnog nadzora nad radom liječnika. Za zakonito i stručno obavljanje povjerenih poslova javne ovlasti odgovara predsjednik pravne osobe koja obavlja javnu ovlast (čl. 61. Zakona o sustavu državne uprave).

Ustavom Republike Hrvatske, u članku 5., jasno je propisano da „u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske“.

Hrvatska liječnička komora kao pravna osoba s javnim ovlastima također je dužna držati se Ustava, prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Napominje se da je temeljem čl. 13. Zakona o sustavu državne uprave rad pravne osobe s javnim ovlastima javan.

Radi zakonitog izvršavanja povjerene joj javne ovlasti provođenja stručnog nadzora nad radom liječnika, Skupština Hrvatske liječničke komore na sjednici održanoj 4. lipnja 2016. donijela je Pravilnik o izvršavanju stručnog nadzora.

U navedenom Pravilniku, koji je objavljen na internetskoj stranici Hrvatske liječničke komore, propisano je da nalog za provođenje izvanrednog stručnog nadzora izdaje predsjednik, u ovom slučaju v.d. predsjednika. Prema čl. 19. Pravilnika, stručni nadzor plaća se iz državnog proračuna.

Komisija za stručni izvanredni nadzor liječnika u Metkoviću uopće nije bila formirana sukladno Pravilniku o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore

Prema nalogu v.d. predsjednika, radi izvanrednog stručnog nadzora nad liječnicima u Metkoviću formirana je Komisija od 5 članova.

Člankom 4. stavkom 3. Pravilnika o stručnom nadzoru propisano je da „većina članova Komisije mora biti iste specijalnosti kao i liječnik/liječnici nad kojima se obavlja stručni nadzor.“

Dakle, od 5 članova formirane Komisije, većina, odnosno najmanje 3 od 5 članova moraju biti iste specijalnosti kao i nadzirani liječnik. Ako taj uvjet nije ispunjen, tada Komisija ne može zakonito provesti javnu ovlast nadzora, jer se u Republici Hrvatskoj moraju poštivati zakoni i pravila. Ako taj uvjet nije ispunjen, tada nadzirani liječnik nije imao zakonit, stručan i pošten nadzor, te su ugrožena njegova temeljna ljudska prava.

Nadzirana liječnica dr. Ksenija Kaleb je specijalist pedijatar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Od 5 članova formirane Komisije, samo su 2 člana bila specijalisti pedijatri i to s užom specijalnosti intenzivne medicine, oba bolnički pedijatri. Pri ispitivanju dr. Kaleb bilo je prisutno svih 5 članova Komisije, te je svih 5 potpisalo sporno „Stručno mišljenje“.

Dakle, Komisija za stručni izvanredni nadzor liječnika u Metkoviću uopće nije bila formirana sukladno Pravilniku o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore koja postupa u obavljanju javne ovlasti, jer nije imala propisanu većinu.

Brojne nepravilnosti

Ne dirajući u brojne nepravilnosti koje su još počinjene u radu te Komisije, o čemu će se odlučivati pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske i institucijama EU, dovoljno je konstatirati da je cjelokupan izvanredni nadzor nad radom liječnika u Metkoviću, zbog nepravilnog sastava Komisije bio protivan citiranom Pravilniku, a samim time je protupravno i „Stručno mišljenje“ koje je takva Komisija donijela. Također su protupravni i rezultati o „utvrđenim propustima liječnika“ koje je Hrvatska liječnička komora požurila objaviti na svojim stranicama i putem društvene mreže Facebook.

Liječnička komora u svojoj reakciji, pokušavajući umanjiti štetu koju je svojim postupanjem izazvala nadziranoj liječnici, potpuno ignorira činjenicu da protupravno sastavljena Komisija za stručni nadzor uopće nije utvrđivala što se događalo s pružanjem zdravstvene skrbi pacijentu u vremenu između 8:30 i 8:55 sati, dakle, u razdoblju nakon što nije primljen od medicinske sestre, a prije nego je došao do dr. Ksenije Kaleb.

Obzirom da se Hrvatska liječnička komora poziva na istinu, zakonitost, stručnost, objektivnost i postupanje u dobroj vjeri, po istim tim načelima HLK je pozvana da gore navedene nepravilnosti ispravi te da cjelokupan rad Komisije koju je imenovao v.d. predsjednika u obavljanju javne ovlasti proglasi protupravnim, da stavi van snage „Stručno mišljenje“ protupravno sastavljene Komisije, a rezultate takvog nalaza koje su objavili na svojim internetskim stranicama žurno uklone. Također, očekuje se da HLK o protupravnosti nalaza obavijesti nadležno ministarstvo i druge službe i osobe kojima je isti dostavljen. Nakon toga, očekuje se da Hrvatska liječnička komora u obavljanju svoje javne ovlasti provede novi, zakoniti nadzor putem Komisije sastavljene sukladno Pravilniku o stručnom nadzoru.

Također, obzirom da su na svojoj press-konferenciji od dana 12. siječnja 2019., napomenuli da Hrvatska liječnička komora čvrsto stoji iza nalaza i mišljenja Komisije (protupravno sastavljene op.a.), a to su ponovili i u obraćanju putem glasnogovornice u reakciji na portalu Index.hr, te u drugim medijima, pozivamo predstavnike Hrvatske liječničke komore da postupe odgovorno u odnosu na funkcije koje obnašaju.

S poštovanjem,

temeljem punomoći dr. Ksenije Kaleb,

Antonio Volarević, odvjetnik”