Regija

LET d.o.o. objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija

LET d.o.o. želeći pružiti potporu kvalitetnim turističkim, humanitarnim, kulturnim, zabavnim, sportskim i drugim projektima i programima, koji pridonose dobrobiti i poboljšanju turističke ponude i kvalitete života društvene zajednice, objavljuje ovaj javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija.

Ukupan fond donacija je 10.000,00 kn (podržati ćemo 10 manifestacija sa po 1.000,00 kn). Ista udruga se može prijaviti za dva različita projekta/programa. Natječaj je otvoren od 04. 02. do 31. 03. 2019. godine. Osnovni kriteriji za odluku o odobravanju donacije su pripremljenost i kvaliteta projekta/programa i njegove koristi za društvenu zajednicu.

Programska područja u sklopu kojih je moguće podnošenje zahtjeva za donaciju su: turizam, umjetnost, kultura, kulturna baština, sport, zabava, humanitarni rad i zaštita ljudskih prava.


Tko može podnijeti zahtjev ?

Udruge upisane u Registar neprofitnih organizacija, sa sjedištem u općini Gradac i gradu Pločama, čije aktivnosti su usmjerene za poboljšanje ponude turističkih manifestacija i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju konkretnog projekta/programa.

Obavezni dokumenti prilikom predaje zahtjeva :

* ZAHTJEV ZA DONACIJU (zatražite obrazac putem e-maila)

* Preslika izvadka iz Registra udruga

Zahtjevi se šalju na adresu :

LET d.o.o., Trg Soline 10, 21330 Gradac ili elektronski putem na e-mail : [email protected]