Regija

Kako pripremiti projekt za nacionalne i europske natječaje?

10. ožujka je u Gradskoj vijećnici u Opuzenu održana radionica “Priprema projekata financiranih iz nacionalnih fondova” i “Mogućnosti financiranja iz Europskog socijalnog fonda”. Radionica je održana u sklopu projekta E-DUTEKA – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva Dubrovačko-neretvanske županije, koji provode udruge Dubrovačka naranča i Udruga Chrobatia.

Lara Šiljeg iz Udruge Chrobatia prisutnima je predstavila Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz državnog proračuna i europskih fondova. Predstavnici udruga iz Opuzena i okolice saznali su više o mogućnostima zapošljavanja putem projekata te prošli faze pripreme projekta za nacionalni natječaj. Stekavši uvid u natječajnu dokumentaciju, polaznici su potom analizirali uspješan projekt financiran iz nacionalnih sredstava.

Naime, ulaskom Hrvatske u EU, ESF je postao važan potencijalni izvor financiranja za organizacije civilnog društva. Proces prijave na te natječaje nešto je zahtjevniji od prijave na nacionalne natječaje, što često obeshrabruje male udruge. No, da se isplati potruditi dokaz je i projekt E-DUTEKA za koji su bespovratna sredstva dobivena putem natječaja Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj, kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala financiran upravo iz ESF-a.