Regija

HOTELI JADRAN d.d. Gradac u 100 % mađarskom vlasništvu

Jučer je u Narodnim novinama objavljeno pozitivno Mišljenje o preuzimanju dioničkog društva Hoteli Jadran Gradac.

Društvo Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság iz Budimpešte objavilo je 30. prosinca 2020. ponudu za preuzimanje Hotela Jadran d.d. koja je ocijenjena zakonitom. Tvrtka iz Mađarske se obavezuje svaku dionicu platiti jednu (1) kunu iako su dionice, prema mišljenju revizorske kuće Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba bezvrijedne.

“U odnosu na prosječnu cijenu u razdoblju od zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, proizlazi da se u tom razdoblju trgovalo samo 2 trgovinska dana od mogućih 64. Zbog toga prosječna ponderirana cijena dionica na uređenom tržištu, a koja bi se utvrdila s obzirom na cijenu dionice postignutu u samo ta 2 trgovinska dana, po mišljenju uprave, ne može biti relevantna.


Uprava Ciljanog društva ne raspolaže mišljenjem neovisnog financijskog savjetnika ili revizora o procjeni fer vrijednosti dionice ili o procjeni u odnosu na ponuđenu naknadu u Ponudi za preuzimanje.

Slijedom svega navedenog, a s obzirom na trenutačnu tržišnu cijenu, te nominalni iznos jedne dionice koja iznosi 700,00 kuna, Uprava Ciljanog društva smatra kako je ponuđena naknada u iznosu od 1,00 kuna po dionici Ciljanog društva primjerena, te odražava fer vrijednost dionice Ciljanog društva.

Slijedom iznesenog smatramo da je ponuđena cijena primjerena” – pišu Narodne novine, a više detalja o preuzimanju, možete pročitati OVDJE.