Regija

Dubrovačko-neretvanska jedina je županija bez direktnih dugova

Prema podacima Instituta za javne financije, Dubrovačko-neretvanska jedina je županija u Hrvatskoj koja nema direktnih dugova, dok je ukupni direktni dug županija, gradova i općina po stanovniku od 2002. do 2014 porastao sa 480 na oko 1.000 kuna. Direktni dug županija, gradova i općina u tom razdoblju više je nego udvostručen, s 2 na 4,5 milijardi kuna i to uglavnom zbog kredita i zajmova, objavio je IJF. Dugovi deset županija čine 80 posto ukupnog direktnog duga,
Istraživanje pokazuje da su se najviše zaduživali gradovi, posebice Zagreb, potom županije, a najmanje općine. Dvadeset i dva grada i 60 posto općina uopće nemaju direktnog duga, ili je manji od sto tisuća kuna, a najveći direktni dug po stanovniku od oko 10.000 kuna ima općina Dugopolje.

Tekst: www.dubrovacki.hr
Foto: ploce.com.hr