Regija

Dom zdravlja u Metkoviću raspisao ponovljeni natječaj za novog ravnatelja

Dom zdravlja Metković traži novog ravnatelja. Raspisan je ponovljeni natječaj jer na natječaju u listopadu nitko nije izabran. Tada se javio samo jedan kandidat aktualni ravnatelj, Mihovil Štimac, koji je na čelu Doma zdravlja sa kraćim prekidima bio od 1999 godine ali nije reizabran. Natječaj za prijave ostaje otvoren do početka prosinca.

Budući ravnatelj među ostalim mora imati završen sveučilišni studij, zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Također mora dokazati da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu te da nema financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos.

Izvor: Dubrovački vjesnik