Politika i gospodarstvo

ZDRAVKO SRZENTIĆ: Ako laže koza – ne laže zapisnik

Srza vas trza

Prenosimo s bloga gosp. Zdravka Srzentića…

U internetskoj prepisci između mene i g. Pavlovića ovih dana, više puta je čovjek ponovio da ja lažem, da on nije imao nikakve veze sa lokacijom Trafostanice. Ponovio je to i u radio emisiji HRT radija urednice Silvije Selebrini „Eko radar“ 09.04.2014.

Kako ja nikad ne lažem za razliku od „Prodavača magle“, objavljujem zapisnike sa sastanka iz 2004 iz kojih je lijepo vidljivo tko je bio sudionik dogovora o novoj lokaciji Trafostanice i na čiju inicijativu je dogovor održan.