Politika i gospodarstvo

Započinje izgradnja crpne postaje u Kominu

crpna postaja komin by ante sunjic

U ulici Stjepana Radića u Kominu započeli su radovi na izgradnji crpne postaje za oborinsku odvodnju. Radove obavlja firma Vodoprivreda iz Vrgorca, a vrijednost investicije, s PDV-om, je oko 330 tisuća kuna. Sredstva osiguravaju Grad Ploče, koji je uspješno prošao natječaj, i Ministarstvo regionalnog razvoja, u odnosu 40 naprema 60 posto kada je u pitanju neto iznos, dok cjelokupan iznos PDV-a plaća Grad Ploče. Hrvatske vode osiguravaju dvije pumpe vrijednosti oko 60 tisuća kuna. Namjena crpne postaje je odvodnja oborinskih voda prepumpavanjem kada su vodostaji u Neretvi visoki i gravitacijskom vodom se ne može upustiti oborinska voda u Neretvu, a crpna postaja pomoći će i kod eventualnih poplava, kojima je Komin bio izložen.

Oborinski sustav Komina sastoji se od zasebnih kolektora uz cestu Metković-Ploče. Oborinske vode se sakupljaju u sabirni šaht odakle se, jedan dio godine, kada su vodostaji u Neretvi relativno niski, gravitacijski upuštaju u rijeku. Kada se zbog visokoga vodostaja u Neretvi oborinske vode ne mogu upustiti gravitacijskom vodom, potrebno ih je prepumpati u Neretvu. Crpna postaja prima oborinske vode iz dva obalna kolektora i oborinske vode od poplava. Svijetla dimenzija okna crpne postaje je 2,40mX3,80m, a zidovi okna su betonski debljine 25 cm.

U crpnoj postaji predviđene su dvije uronjene kanalizacijske crpke. Investitor je nabavio crpke koje su deponirane u prostorijama poduzeća Hrvatske vode u Opuzenu. Crpke zadovoljavaju kapacitet 80l/s i manometarsku visinu H=4m. U zasunsku komoru se ulazi kroz dva otvora dimenzija 70X70 cm, dok je treći otvor, istih dimenzija, otvor za plovke koji će biti postavljeni u najmirnijem dijelu bazena. Sakupljači krupnih nečistoća iz oborinske vode predviđeni su kao taložni šahtovi s lijeve i desne strane sabirnog šahta. Tako istaložena voda se iz sabirnog šahta upušta u rijeku Neretvu gravitacijskom vodom. U idućoj fazi projektiranja predvidjeti će se sakupljač i eventualna obrada zauljenih otpadnih voda s javnih površina.


 

Tekst i foto: Ante Šunjić
www.dubrovacki.hr