Politika

Za osiguranje usjeva od tuče i drugih nepogoda 150 milijuna kuna

Posljednjih dana katastrofalna tuča uništila je poljoprivrednu proizvodnju na sjeveru Hrvatske. Poljoprivrednici u dolini Neretve još se sjećaju katastrofalne tuče u kolovozu 2009. godine koja je sa zemljom sravnila plantaže mandarina. Kako bi se unaprijedila poljoprivredna proizvodnja te smanjili rizici sve više poljoprivrednika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uplaćuje premije osiguranja, piše Dubrovački vjesnik.

Poljoprivredne kulture uzgajane u suvremenim uređenim staklenicima i plastenicima, često su izložene prirodnim i ostalim nepogodama, koje ugrožavaju njihov razvoj i količinu očekivanoga uroda. Ništa manje rizicima nisu izloženi ni plantaže agruma, voćnjaci, vinogradi i maslinici.

Poljoprivredne kulture može uništiti tuča, požar, oluja, grom, poplava, snijeg i led. Sve to ograničava intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i uzrokuje gubitke od kojih se poljoprivrednici teško oporavljaju. Ministarstvo poljoprivrede je u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću uputilo Nacrt Natječaja za provedbu podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja u svrhu dodjele potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 150 milijuna kuna, a rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine.


Navedeni Natječaj je kreiran u cilju poticaja poljoprivrednicima na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje, kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava javne potpore u visini 150 milijuna kuna, 100 milijuna kuna je osigurano za biljnu proizvodnju te 50 milijuna kuna za stočarsku proizvodnju, pri čemu je maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku 75 tisuća eura za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju te 40 tisuća eura za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju. Intenzitet javne potpore

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 Eur-a za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju te 40.000 Eur-a za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju.

Europska unija sudjeluje sa 85 % a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Proizvođačke organizacije nisu prihvatljivi korisnici za potporu u okviru ove podmjere. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Korisnikov zahtjev bit će odbijen, a korisnik isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele sredstava u slučaju da se, u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka pet godina od konačne isplate potpore, utvrdi: dostavljanje lažnih podataka pri dostavi zahtjeva za isplatu potpore i dokumentacije, umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013), sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.

Polica osiguranja je prihvatljiva ukoliko pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to: nepovoljnih klimatskih prilika, bolesti životinja, zaraze organizmima štetnim za bilje, okolišnih incidenata i/ili poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni