Politika i gospodarstvo

WIFI 4EU: Besplatni bežični internet u Kominu, Staševici i Baćini

WiFi4EU je inicijativa Europske Komisije kojom se osigurava visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za wi-fi na javnim prostorima, kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijeloj EU.

Vaučer u vrijednosti 15.000,00 €, koji u okviru inicijative financira Europska komisija putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF,) dodijeljen je Gradu Ploče te će se kao potpora iskoristiti za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života u Kominu, Staševici i dijelom u Pločama i Baćini.

Grad Ploče je sklopio Ugovor o nabavi robe sa ISKON INTERNETOM d.d. kako bi se na tri navedene lokacije instalirale pristupne točke i to 3 pristupne točke na Staševici u području škole i igrališta, u Kominu 4 pristupne točke u području Doma kulture i duž šetnice uz Neretvu te u Pločama na potezu od Športske dvorane do Doma kulture u Baćini.


Provedbom ovog projekta pridonijet će se poboljšanju pristupa internetskim uslugama i povećati kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Grad Ploče