Politika i gospodarstvo

VLADA RH: Vojna luka “Sidrište” nije u perspektivi Ministarstva obrane

Jučer je u Banskim dvorima održana 95. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljene su dvadeset i tri točke dnevnog reda.

Vlada je izmijenila i Odluku o osnivanju luka posebne namjene – vojnih luka na način da se vojne luke ,,Uvala Panikovac” u Šibeniku i „Uvala Baćine” u Pločama brišu s popisa vojnih luka, s obzirom da navedene vojne luke više nisu perspektivne za potrebe Ministarstva obrane.

Radi se u naravi o lokalitetu u Pločama poznatom kao “Sidrište”. Navedena odluka predstavlja prvi i osnovni preduvjet za privođenje navedenog lokaliteta gospodarskom korištenju. Na temelju ove odluke pristupiti će se brisanju oznake posebne namjene iz prostornog plana Grada Ploča i DNŽ sa lokaliteta “Sidrište” nakon čega je potrebno osmisliti prostorno plansku namjenu navedenog prostora, unijeti odgovarajuće oznake u prostorne planove te u skladu sa istima pokrenuti gospodarsko korištenje prostora.


Foto: Matijevići blog