Politika i gospodarstvo

Vejić: Unatoč krizi, proračunsku smo godinu završili s viškom od 4,6 milijuna kuna

Grad Ploče u novu proračunsku godinu ulazi sa suficitom od 4,6 milijuna kuna. O načinu kako se do toga došlo, kao i o budućim planovima razgovarali smo s gradonačelnikom ovog grada Krešimirom Vejićem.

-Gradonačelniče Vejić, Izvršenje Proračuna za prošlu godinu kazuje kako Grad pod Vašim vodstvom, u novu godinu ulazi u plusu. Što konkretno pokazuju završne brojke?

-Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Ploča od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. vidljiv je trend uravnoteženja prihoda i rashoda te uz sve makroekonomske čimbenike, smanjenu gospodarsku aktivnost kao i uz obveze iz prethodnih razdoblja ipak smo imali pozitivna kretanja u ostvarivanju planiranoga. Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2015. godini iznose 26.951.693,57 kuna, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna 22.290.583,71 kuna. Iz toga je vidljivo da je u 2015. ostvaren višak prihoda tekućega razdoblja u iznosu od 4.661.109,86 kuna


-Unatoč izrazito teškoj gospodarskoj situaciji i negativnoj poduzetničkoj klimi na razini cijele države, uspjeli ste planirati, te izdvojiti značajne iznose i tako završiti neke od strane Vas i započetih kapitalnih projekata za grad Ploče. Kako ste zadovoljni odrađenim?

-Tako je, u prošloj, 2015. godini ostvarili smo nekoliko kapitalnih projekata, između kojih izdvajam završetak izgradnje prijeko potrebnog novog ulaza u naselje Rogotin. Vrijednost tih radova bila je 8,5 milijuna kuna. Nadalje, tijekom godine izvršena je geodetska izmjera za Grad Ploče gdje vrijednost prelazi 6 milijuna kuna a time smo ostvarili preduvjet za oblikovanje nove zemljišne knjige za k.o. Ploče. Projekt HERA jedan je od četiri strateška projekta IPA Adriatic programa koji se trenutno provode u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Vrijednost projekta obnove Doma kulture je oko 3,3 milijuna kuna a njime je u obnovljenom prostoru predviđeno uspostavljanje i opremanje Centra za selektivne oblike turizma.

Zaista mogu izjaviti da sam u osnovi zadovoljan našim postignutim rezultatima kao jedinice lokalne samouprave u protekloj godini, te koristim ovu prigodu da pohvalim sve svoje suradnike u gradskoj upravi, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada koji postižu dobre rezultate.

-Kako ocjenjujete suradnju s ustanovama i društvima u vlasništvu Grada?

-Trudom i zajedničkim zalaganjem naših timova, u partnerstvu s nekim gradskim ustanovama, prošlu godinu bilježimo kao iznimno uspješnu. Primjerice, kroz gradsku javnu ustanovu „Izvor Ploče“ dobili smo 3,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije za projekt „Priprema projektno – studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Ploče“. Osim tog projekta na natječaju Ministarstva poljoprivrede i Fonda EUu okviru Operativnog programa „ Zaštita okoliša“, „ Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe“ odobreno je financiranje projekta „ Poboljšanje vodoopskrbe na području Grada Ploča „ JU Izvor Ploče bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije. Ukupna procjenjena vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 5.328.744,51kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Koheziskog fonda EU iznose maksimalno 4.529.432,84kn odnosno 85% iznosa projekta.

Nadalje, prema obvezama koje imamo sukladno zakonskim propisima iz područja gospodarenja otpadom u RH, kroz gradsko trgovačko društvo Komunalno održavanje d.o.o. zaista ulažemo sve napore kako bi ispunjavali svoje obveze i poboljšali mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš , iako moram priznati, te su zakonske obveze prevelik financijski teret i za veće gradove od grada Ploča. U fazi smo završetka imovinsko-pravnih odnosa po pitanju odlagališta „Lovornik“, a preko Fonda za zaštitu okoliša sufinancirat ćemo nabavu drugog po redu novog komunalnog vozila u visini od 1.020.000,00 kuna kao i nabavu komunalne opreme – kontejnera u iznosu od 500.000,00kuna. Ostali projekti od izgradnje grobalja, reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice nastavljaju se ove godine.

-Što je to za što ćete se u budućnosti posebno zalagati?

-Iako je lijepo vidjeti sve nabrojane projekte koje smo realizirali, nisam u cijelosti zadovoljan razvojem gospodarstva na nivou države pa tako i grada jer svojim sugrađanima trebamo omogućiti priliku za novim radnim mjestima. Samo partnerskim i jednostavnijim odnosima između državne, regionalne i lokane samouprave možemo stvorit pozitivnu gospodarsku klimu za sve poduzetnike, kojima s druge strane poreznom politikom i zakonskim propisima treba omogućiti sigurnost kod ulaganja, kao i učinkovitu, ažurniju državnu upravu kod rješavanja birokratskih problema. S obzirom na povoljan geostrateški položaj, Ploče imaju veliku priliku i mogućnost gospodarskog razvoja koji se već godinama najavljuje, ali sad uistinu mislim da je pravo vrijeme da se ta prilika i ostvari.

Nadam se i vjerujem kako ćemo u suradnji s novom Vladom RH ostvariti zacrtane planove o povratu državne (bivše vojne objekte) imovine i stavljanjem iste u funkciju. Za projektu dokumentaciju izgradnju marine od 400 vezova na toj površini, grad Ploče je uložio preko milijun kuna i odradio bezbroj sastanaka u agenciji za upravljanje državnom imovinom ali bez sluha nadležnih.

Ove godine MORH napušta vojarnu u Pločama koja je u cijelosti opremljena komunalnom infrastrukturom i koja je doslovno malo naselje te ni u kom slučaju ne želimo da je zadesi sudbina „Tehničke radionice“ ili „Sidrišta“. Kao jedinica lokalne samouprave godinama od države tražimo da skrbi o našoj državnoj imovini i da je privedu svrsi, nažalost to nije uspijevalo. Smatram kako je došlo vrijeme i za takve promjene, da se te vrijedne nekretnine stave u funkciju i da se ovom gradu omogući stvaranje nove gospodarske grane u turizmu.

Nadalje, smatramo kako se treba riješiti problem cjelokupnog državnog poljoprivrednog zemljišta od preko 700ha uz uvažavanje primjedbi OPG-a i PG-a s područja Grada Ploča sa zadnjeg natječaja iz 2014 godine. Isto tako nadamo se kako ćemo putem mjera resornih Ministarstava omogućiti sufinanciranje projekta izgradnje novog Dječjeg vrtića u Pločama, koji nam je prijeko potreban a mi imamo kompletnu dokumentaciju te smo pripremni za natječaje. I dalje nastavljamo intezivno s komunalnim i infrastrukturnim investicijama na području mjesnih odbora, u suradnji s njihovim predsjednicima/glavarima.

-I za kraj, što konkretno očekujete od buduće Vlade?

-Imamo komunalne, infrastrukturne projekte koje ćemo nastaviti u 2016 godini na području cijelog grada Ploča, uložit ćemo sve napore da realiziramo planirani gradski proračun, prvenstveno pazeći na prihodovnu stranu u proračunu i na likvidnost, naravno. Isto tako očekujemo od nove Vlade da potaknu mogućnosti za otvaranjem radnih mjesta te da zajedno postanemo zamašnjak gospodarskog oporavka. Slažem se potpuno sa idejom i željom na kojoj Domoljubna koalicija inzistira da se potrebne mjere što prije provedu, kako bi nam se osigurao ravnomjerniji razvitak Hrvatske. Mi smo zasigurno država koja ima perspektivu u svakom smislu kako u ljudskom tako i resursima samo nam treba više komunikacije, jednostavniji pristup i velika odgovornost za rješavanjem problema.

M. Jurković
hrsvijet.net