Politika i gospodarstvo

Vejić odgovara ministru Vrdoljaku

kresimir vejic

S obzirom da je ministar Vrdoljak očito „zaboravan“, jer ne znam čime bih drugo „opravdao“ izostajanja pojedinih informacija i neslaganje istih sa njegovim novijim izjavama, podsjetit ću ga na neke činjenice, koje je u svojim dopisima uputio Gradu Pločama i meni kao gradonačelniku.

„Ministarstvo gospodarstva je dalo potporu za realizaciju investicijskog projekta izgradnje termoelektrane u Pločama te je uputilo prijedlog tvrtki Luka Ploče Energija d.o.o. da se obrati na Dubrovačko-neretvansku županiju radi pokretanja inicijative za postupak promjene Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

Nadam se da će Gradsko vijeće Ploča prepoznati potencijal ovog projekta i njegov pozitivan učinak prvenstveno na lokalnu zajednicu i sukladno tome donijeti odluku na dobrobit svojih građana“, kaže ministar osobno u svom dopisu od 06.ožujka 2014. godine.


U dopisu od 19.studenog 2013.godine ministar navodi:
„Namjera je da sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine br.133/13) isti predloži kao strateški projekt Vladi Republike Hrvatske.

Ministarstvo će u domeni svog djelovanja i ovlasti poticati druge nadležne državne institucije i tijela da se omogući realizacija ovoga projekta.“

Očito je ministar na ove svoje izjave zaboravio, isto kao i na činjenicu da je upravo TE Ploče bila sastavni dio „Plana 21“ Kukuriku koalicije.

Ministar Vrdoljak obmanjuje javnost i kad kaže da Prostorni plan definira gradska uprava, jer svi koji poznaju zakonske propise, znaju da je to plan najnižeg reda. Prema važećim propisima, Prostorni plan Grada Ploča, mora biti usklađen s Planom višeg reda, u ovom slučaju s Prostornim planom DNŽ, kao i potencijalnim Državnim planom prostornog uređenja.

S obzirom da je upravo na inicijativu Ministarstva gospodarstva donešena Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14), sukladno kojoj su sve elektrane instalirane snage iznad 20 MW, građevine od državnog značaj za RH, te na donešeni Zakon o strateškim investicijama, a na kojeg se ministar poziva u svojim dopisima, jasno je vidljivo da se prilikom realizacije ovakvih projekata želi izbjeći lokalnu i područnu samoupravu.

Ono što je zabrinjavajuće jest najava donošenja Državnog plana prostornog uređenja, koji na prijedlog Vlade usvaja Hrvatski sabor, a s obzirom da se radi o objektu od državnog značaja, ostavlja mogućnost neuvažavanja stava Grada Ploča o navedenoj temi.

Podsjećam „zaboravnog ministra“ da je prije svega nekoliko dana, nakon provedenog referenduma, izjavio da će uzeti u obzir mišljenje građana, ali da će ipak zadnju riječ o projektu termoelektrane na ugljen u Pločama dati struka, na što su reagirale i udruge civilnog društva, inače aktivni protivnici ovakvog projekta.

Kao gradonačelnik, poručujem ministru da smo o ovom projektu zadnju riječ dali mi, građani Ploča, a da njegovu promjenu mišljenja kroz ovih nekoliko dana, pozdravljam.

Kao gradonačelnik se nadam da će brojni drugi projekti od važnosti za gospodarski razvoj Ploča, a koji su za razliku od TE već u Prostornom planu grada Ploča i čiju realizaciju zbog neučinkovitosti Vlade RH čekamo godinama, poput izgradnje marine u Pločama, aktiviranje turističkih potencijala Baćinskih jezera, Ušća, raspodjela državnog poljoprivrednog zemljišta itd. naići na ovoliku potporu ministra koliku je dao za projekt izgradnje termoelektrane na ugljen u Pločama.

I na kraju, o izboru gradonačelnika u Pločama ne odlučuje ministar, koji bi, ukoliko je ozbiljan političar, trebao povesti računa o katastrofalnom rejtingu HNS-a od 1,3% na razini RH, u protivnom moglo bi se dogoditi da njegova stranka ima manje glasova na razini RH, nego što sam imao ja na lokalnim izborima u Pločama.

Krešimir Vejić

Krešimir Vejić