Politika i gospodarstvo

Usvojeno izvješće gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

U Pučkom otvorenom učilištu održana je 16. po redu sjednica Gradskog vijeća Ploča na kojoj je bilo prisutno 13 vijećnika, gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić, dogradonačelnik Zdenko Mateljak, službe Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča te predstavnici medija. Sjednicom je predsjedavao Davor Mihaljević.

U novim vijećničkim pitanjima našlo se pitanje javljanja Grada Ploča na nacionalne natječaje, ali i pitanje angažiranja odvjetničke kuće za naplatu duga komunalne naknade, ali i poduzetim aktivnostima gradonačelnika Vejića vezano za slučaj u kojem Lučka uprava Ploče pod pritiskom pločanskog SDP-a, kako je rekao gradonačelnik Vejić, nije Gradu uplatila komunalnu naknadu u iznosu s popustom, već tek nakon što je Grad ovršio puni iznos.

„Ovim postupkom koji je pločanskom SDP-u trebao poslužiti kako bi u tom trenutku oslabili gradski proračun i mene kao gradonačelnika te na tom temelju gradili kojekave dramatične konstrukcije, zapravo je samo učinjena velika šteta Lučkoj upravi, jer neplaćanjem iznosa s popustom, Lučkoj upravi naplatili smo puni iznos“ , rekao je Vejić dodavši da još uvijek nije podnio prijavu protiv odgovornih članova Upravnog vijeća Lučke uprave zbog ovog propusta, ali da bi to uistinu bilo jedino pravedno.


U ime kluba vijećnika SDP-a vijećnik Toni Zmijarević pitao je kada će Grad Ploče poslati ostatak rješenja o katastraskoj izmjeri, odnosno naplatiti i onima koji još nisu dobili rješenja, na što je v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Izvor Škubonja odgovorio kako će se ta naplata izvršiti nakon kompletiranja podataka, prema procjeni kroz nekoliko sljedećih mjeseci.

U ime Pločanske stranke, između ostalih pitanja, vijećnik Zoran Bule postavio je pitanje registarskih oznaka za grad Ploče te zatražio odgovor na pitanje o srednjoškolskom centru u Pločama i izgradnji istog.
Ponajviše pažnje svakako je bilo na pitanju trenutnog stanja Grada, gdje je uz utvrđen minus, isto tako i utvrđeno potraživanje Grada, odnosno dug pravnih i fizičkih osoba prema Gradu u iznosu od čak 18 milijuna kuna.

Na pitanje o registarskim oznakama gradonačelnik Vejić je konstatirao kako pozdravlja pločanske registarske oznake, samo negativnim smatra onaj dio u kojem će građani morati za promjenu postojećih, izdvojiti određeni iznos i na taj način popuniti Državni proračun.

Prošao je gradonačelnik i kroz niz apliciranih projekata Grada Ploča u odgovoru na pitanje vijećnice Ivanković. Naglasio je i izdvojio one koji su od ogromne važnosti za Ploče, a to je obnova Doma kulture Ploče, zatim Dječji vrtić Ploče za koji je već odrađen projekt, elaborat i studija predizvedivosti. Niz je i uspješno ocijenjenih prijava od asfaltiranja nerazvrstanih cesta, izgradnje crpne stanice u Kominu, itd.

Nakon predloženog dnevnog reda, vijećnik Zmijarević dao je opasku na točku dnevnog reda o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području grada Ploča te je utvrdio manjkavom s obzirom da se i dalje popis nerazvrstanih cesta ne slaže sa stvarnim stanjem, odnosno popis iz Službenog glasnika ne slaže se s materijalima. Dogovoreno je da služba Grada Ploča uskladi spomenuto, s čim su se složili i svi vijećnici.
Nakon usvajanja zapisnika prošle sjednice gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić obrazložio je izvješće o radu gradonačelnika.

„Prihodi Proračuna značajno su smanjeni. U 2009-oj porezi i prihodi iznosili su 14 milijuna kuna, a sada iznose 10 milijuna. Luka Ploče je kroz stimulativne otpremnine značajno smanjila broj radnika. Isto je ucinio i HŽ Cargo. Dakle, sve veće firme na području grada. Paralelno s tim, povećali su se troškovi električne energije, goriva i ostalih rashoda, što se reflektiralo i na hranu, recimo za dječji vrtić.

Isto tako, donešen je restriktivan proračun, nastojalo se smanjiti rashodovnu stranu proračuna: sport, kultura, plaće, rezalo se gdje god je bilo moguće, ali opet u okvirima normalnog funkcioniranja. Dio je preliven u nefinancijsku imovinu, dio poreznih prihoda preusmjeren je u dugotrajnu imovinu, točnije u kapitalne investicije“, rekao je između ostalog, u svom obrazloženju gradonačelnik Vejić.

Svjesni smo minusa, stanje pratimo, a primjer, evo recimo od 15.03. kad je prihod u razlici od rashoda bio veći u iznosu od 2,5 milijuna kuna, dokazuje da želimo i idemo ka boljem, racionalnim funkcioniranjem.
Ono što me nekad na Gradskom vijeću stvarno zaprepašćuje jest kratkoročno pamćenje pojedinaca, isto kao i licemjerje. Bili ste, vijećniče Zmijarević, protiv smanjenja plaća gradskim službenicima, čak ste zbog toga i otišli sa sjednice, a danas govorite o neracionalnom trošenju. Logično je da ukoliko želimo smanjiti minuse, trebamo i rezati troškove. Pa vas pitam zašto ste onda protiv svih rezanja, a najglasniji ste u iznošenju minusa. Dajte amandmane, predložite gdje skinuti i na čemu uštedjeti, podržat ću to. Da bi smanjili rashode i uravnotežili proračun ja zasigurno neću skinut djeci u vrtiću, u socijalnoj pomoći, stipendijama studenata“, obrazložio je Vejić.

Vijećnik Toni Zmijarević u svom je izlaganju istaknuo da je stanje Proračuna po mišljenju vijećnika SDP-a zabrinjavajuće. „Katastarskom izmjerom punite rupu u Proračunu. Ne razumijete namjensko trošenje sredstava. Treba se trošiti manje nego što je uprihodovano“, rekao je Zmijarević.

Podržavati Proračun koji je u minusu, nije dobro. Situacija je po meni katastrofalna. Ne vidim da ćemo ove dugove sanirati u dogledno vrijeme i protiv smo ovakvog godišnjeg izvještaja.

Na temu se osvrnuo i predsjednik GV Davor Mihaljević konstatirajući da zapravo izvješća velikog broja gradonačelnika gradova diljem Hrvatske sadržava istu činjenicu, a ona je deficit koji je, između ostalog, odraz velike gospodarske krize u kojoj se država nalazi još od 2008. godine. „Svjedoci smo, a i dokaz da jedinice lokalne samouprave dobivaju samo centralizirane obveze, gubimo prihode, sve se više tereta stavlja na gradove, a oduzimaju im se vlastiti prihodi. Gospodarstvo RH je u krahu, sugeriram vijećnicima SDP-a da u kontaktima s Ministarstvima pokušaju postići ucrtavanje stvarnih lokacija vojne imovine i privođenje svrsi iste.

Što se izmjere tiče, bitna je činjenica da će se ovim ponovno premjeriti površine i zasigurno će se vidjeti koliki su se nesrazmjeri dogodili, a rješenja o komunalnoj naknadi donijet će se u skladu sa stvarnim stanjem i površinom, a to će utjecati i na iznose za komunalnu naknadu“, rekao je predsjednik Mihaljević.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine Gradsko vijeće Ploča je prihvatilo s 9 glasova ZA i 4 PROTIV.

Donešena je i Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna na dan 31.12.2014., a prihvaćeno je i Izvješće o korištenju tekuće Proračunske pričuve od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

Vijećnici su na ovoj sjednici donijeli i Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o nazivu ulica i trgova u gradu Pločama, a posljednjom točkom dnevnog reda vijećnici su, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje, ustvrdili prijavu Jurice Karamatića za ravnatelja Narodne knjižnice potpunom, te je isti izabran za ravnatelja te ustanove na razdoblje od naredne 4 godine.