Politika i gospodarstvo

Uspostavlja se Centar kompetencija za agrume

mandarina

Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s RRA DUNEA-om i Zavodom za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku planira uspostavu Centra kompetencija za agrume. Pozivaju se poduzetnici iz cijele Hrvatske da dostave svoje projektne prijedloge koji će biti uvršteni na listu za kandidiranje projekta prema Ministarstvu gospodarstva.

Centar kompetencije osniva se s ciljem pružanja potpore sektoru agrumarstva u razvoju i uvođenju naprednih tehnologija, novih proizvoda i usluga te podizanju kvalitete proizvoda i optimizacije procesa u proizvodnji i preradi te distribuciji agruma. Planira se kandidirati za sredstva Europske unije, putem natječaja kojeg će tijekom prve polovice 2015. godine objaviti Ministarstvo gospodarstva. Osim sredstava za infrastrukturu i opremu te provedbu projekta, predviđena su i bespovratna sredstva za sve kategorije poduzetnika (uključujući i početnike) povezane s agrumarstvom kojima će se financirati inovativne projektne ideje, odnosno troškovi istraživanja i razvoja vezani za razvoj novih proizvoda, dizajna i pakiranja, tehnoloških procesa i usluga, novih sorti i slično, uključivo i horizontalne aktivnosti koje povezuju IKT, turizam te kreativne industrije povezane s proizvodnjom, preradom, distribucijom i promocijom agruma.

Ovim putem pozivaju se poduzetnici iz cijele Hrvatske da dostave svoje projektne prijedloge, uz navod nositelja projekta, potencijalnog partnera iz znanstvene zajednice, naziva i kratkog opisa projekta te procijenjenih ukupnih troškova projekta na navedenu e-mail adresu do 31. ožujka 2015. godine. Ukoliko projekt bude odobren nositelji projektnih prijedloga s liste bit će pozvani da dostave pune projektne prijave prije odobrenja bespovratnih sredstava.


Kontakt osoba je Helena Kangjera, telefon 020/312-714 ili e-mail hkangjera@dunea.hr.

Tekst: www.dubrovacki.hr