Politika i gospodarstvo

Uskoro dugo očekivani natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Slika 1: Ovako danas izgleda Rupa - Ćulumovo selo

HDZ zaprima upite, obrađuje i organizira radionice za sve zainteresirane

HDZ Ploče počinje zaprimati uvjete u vezi s korištenjem podmjere 6.2. Programa ruralnoga razvoja RH – „Potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“

1. Što je podmjera 6.2. Programa ruralnog razvoja RH?
Riječ je o potporama za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i to za prihvatljive aktivnosti koje se moraju navesti i opravdati u poslovnom planu. Sredstva su osigurana iz proračuna Europske Unije i Državnog proračuna, od čega EU sudjeluje s 85%. Visina potpore po korisniku je 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Nepoljoprivredna djelatnost ne smije biti započeta do podnošenja zahtjeva za potporu.


2. Tko su potencijalni prihvatljivi korisnici?
Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a koja pokreću nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. U slučaju Grada Ploča, prihvatljiva su sva naselja, osim naselja Ploče (prema nacrtu Pravilnika koji je bio u elektronskom savjetovanju). Prihvatljivi organizacijski oblici su obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo i zadruga.

3. Koji su uvjeti prihvatljivosti projekta?
Prema nacrtu Pravilnika, projekt se treba provoditi u naseljima koji nemaju više od 5.000 stanovnika, koji kod podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu imaju izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i koji nemaju negativna utjecaj na okoliš i ekološku mrežu, ukoliko je primjenjivo. Nepoljoprivredna djelatnost koja se pokreće i za koju se traži potpora ne smije biti registrirana kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje za obavljanje djelatnosti do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.4. Poslovni plan
Poslovni plan treba dokazati povećanje prihoda poljoprivrednog gospodarstva i očuvanje postojećih radnih mjesta, uz dodatno vrednovanje stvaranja novih radnih mjesta. U slučaju ulaganja u turističke kapacitete na OPG-u, prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta.

5. Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda, pružanje usluga u ruralnim područjima, sektor tradicijskih i umjetničkih obrta i sektor turizma u ruralnom području. Prihvatljive su aktivnosti i pripreme projektne dokumetacije:

6. Što je moguće financirati?
Moguće je financirati kušaonice, objekte za preradu, kuće za odmor, sportsko-rekreacijske građevine, građevine u kojima se obavlja popravaka poljoprivredne mehanizacije i strojeva, igraonice za djecu, IT centre, građevine za pranje, kemijsko čišćenje, salone za uljepšavanje, građevine za pružanje veterinarskih usluga, objekte za izradu i prodaju suvenira, ugostiteljske objekte, bicikle za pružanje turističkih usluga i plovila za ruralni turizam.
Budući da je predmetni Pravilnik prošao e-savjetovanje, ali još nije objavljen, HDZ Ploča zadržava pravo promjene informacije.

Od 25. Rujna 2017. Godine, Gradski odbor HDZ-a Ploče zaprima upite zainteresiranih o ovoj podmjeri, a službeni odgovori će započeti nakon objave Pravilnika, što se očekuje do kraja rujna 2017. godine. Kako su prethodne radionice o operacijama iz mjere 6 Programa ruralnog razvoja rezultirale, primjerice, značajnim brojem prijava kod nekih pločanskih naselja poput Staševice, ovu ćemo praksu nastaviti i intezivirati, pored službenih radionica koje održavaju nadležna tijela državne uprave i lokalne akcijske grupe.
Savjetovanje i kontakt:
GO HDZ Ploče
Jelena Dropulić Kiš
E-mail za upite i iskaze interesa: jelena.dkis@gmail.com

Fotografija HDZ Ploče.


Tag