Politika i gospodarstvo

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode poziva na Javnu raspravu

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

JAVNU RASPRAVU

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT
IZMJENE TERMINALA TEKUĆIH TERETA
U LUCI PLOČE


1.Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš za zahvat Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 19. rujna 2017.

2.Javna rasprava trajat će 30 dana, u vremenu od. 17. listopada 2017. do zaključno 15. studenog 2017.

3.Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je upravna zgrada Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, svakog radnog dana od 9:00 –14:00 sati.

4.Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i sažetak Studije.

5.Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu, 25. listopada 2017. u 16:00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka 2, u Pločama.

6.Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

7.Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

8.Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.

9.Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik Nikola Veraja