Politika i gospodarstvo

Upoznajmo dvojicu Pločana u novom sazivu Sabora

Jučer održani izbori su, uz već poznate rezultate, iznjedrili i jako dobar rezultat za grad Ploče. Naime, dvojica Pločana su izborila svoja mjesta u Saboru, a nije isključena niti mogućnost da će naći svoja mjesta i u Vladi, što ćemo, nadamo se, brzo saznati.

Prvi je Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova te Tomislav Ćorić, docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Orepić je bio nositelj liste Mosta u 1. izbornoj jedinici, dok je Ćorić mjesto u Saboru osigurao kao treći na listi HDZ-a u 7. izbornoj jedinici.

Ispod donosimo njihove službene biografije.


 

Vlaho Orepić (preuzeto sa službenih internetskih stranica Vlade RH):

Rođen 16. studenog 1968.
Osobni čin: Kapetan bojnog broda-pomorstva

Obrazovanje

Zapovjedno stožerna škola-Blago Zadro, Zagreb, Pomorski smjer
Pomorski fakultet u Dubrovniku: diplomirani inženjer pomorskog prometa, Smjer – Nautika
Kineziološki fakultet u Zagrebu, viši športski trener fitness-a
Mornarička Vojna Akademija Split: Inžinjer strojarstva (nostificirana diploma od ministarstva znanosti RH)
Olimpijska akademija HOO: trener KARATE-a (sa stečenim pravom nostrifikacije svjetske KARATE federacije (WKF) i nositelj majstorskog zvanja 3.DAN)

Pohvale, nagrade, odličja

Pohvala Pomoćnika NGS HV za Domobranstvo,(tada general bojnik Zvonimir Červenko)
Pohvala Zapovjednika IV ZP OS RH (tada general bojnik Milivoj Petković)
Pohvala Zapovjednika HRM (dva puta)
Pohvala Zapovjednika VPS za JJ
Pohvala Zamjenika NGS OS RH
Nagrađen samokresom od NGS HV general zbora Janka Bobetka
Odlikovan spomenicom Domovinskog rata
Odlikovan spomenicom Domovinske zahvalnosti
Odlikovan medaljom Ljeto 95
Odlikovan medaljom OLUJA

Radno iskustvo

U HV dragovoljno pristupam u lipanj 1991. kada sa prvom dužnošću vojnika ZNG sudjelujem u neposrednim pripremama i provedbi akcije „Zelena tabla-Mala Bara“. Odmah po završetku akcije „Zelena tabla-Mala Bara“ imenovan sam na dužnost člana kriznog stožera općine Ploče i Zapovjednika NZ općine Ploče. Pod zapovijedanjem brigadira Jure Šundova (tada pomoćnik Načelnika glavnog stožera HV) NZ općine Ploče organiziram u 13 naoružanih odreda NZ ( svaka MZ je imala svoj odred NZ) koje je objedinjavao općinski stožer NZ. Iz ukupnog sastava NZ formirana je i interventna satnija koja je bila smješten i obučavana u Gracu (odmaralište Đuro Salaj). Već u listopadu 1991. godine po zapovijedi pok admirala Svete Letice dolazi do osnivanja „Ratne luke Ploče“ (iz koje kontinuitetom proističe i djeluje VPS Jug Ploče i sada Pomorska baza «Jug») u čemu neposredno sudjelujem kao i u osnivanju I. satnije mornaričko desantskog pješaštva (mdp) čiji sam bio i prvi zapovjednik. Jezgru I. satnije mdp činio je vod interventne satnije NZ općine Ploče od kojeg je formirana prva postrojba (desetina) Vojne Policije i diverzantsko -roniteljska desetina. Pored navedenih I. satniju mdp sačinjavala su i tri voda prvih ročnika u RH. I. satnija mdp sudjeluje na dubrovačkom ratištu (sa pripadnicima iz voda starijih vojnika) te u prosincu 1991. godine polaže svečanu prisegu i poslije djeluje isključivo kao postrojba ročnog sastava.

U prosincu 1991. godine po zapovjedi zapovjednika OZ Split (pukovnik Mate Viduka) dolazi do formiranja zapovjedništva Pričuvnog sastava općine Ploče gdje sam imenovan za zapovjednika a kojem se podređuju bojna 116. brigade u formiranju (do ustroja zapovjedništva 116. brigade) i dvije satnije Pričuvnog sastava općine Ploče. Narečene postrojbe su popunjavanje od ljudstva iz NZ i tada po prvi put mobiliziranog ljudstva. Vod Lučke garde ulazi u sastav I. satnije Pričuvnog sastava općine Ploče koji se nedugo poslije toga rasformira a manji dio ljudstva odlazi u Pločansku bojnu 116. brigade. Znači iz NZ kao najbrojnije naoružane formacije na području općine Ploče izrasta jezgra I. satnije mdp, bojna 116. brigade i dvije satnije pričuvnog sastava općine Ploče iz kojih se (po direktnoj zapovijedi tada ministra obrane pok. gsp Gojka Suška) ustrojava prvo satnija a potom samostalna bojna Domobranstva Ploče koja sudjeluje na južnom bojištu i čiji sam bio zapovjednik.

Od rujna 1994. godine dolazi do fuziranja domobranskih postrojbi i pješačkih brigada tako i u Pločama ljudstvo iz samostalne domobranske bojne Ploče i 3. bojne 116. brigade prelazi u 116. domobransku pukovniju koja objedinjava ljudstvo iz Ploča, Metkovića i Opuzena.

Po zapovijedi zapovjednika OG Sinj (ratište Moseć-Svilaja-Dinara) brigadira Jure Šundova u rujnu 1993. godine prelazim u ZP Split (tada pod Zapovijedanjem generalpukovnika Ante Gotovine) u Operativnu Grupu Sinj na dužnost operativnog časnika a potom na dužnost Pomoćnika Načelnika Stožera za operativne poslove. Na navedenoj dužnosti a pod zapovijedanjem stožernog brigadira Ante Kotramanovića neposredno sudjelujem u provođenju prvo aktivne obrane u p/o OG Sinj (Moseć-SvilajaDinara) a potom u napadnim operacijama Zima 94; Skok 1 i Skok 2; Ljeto 95; Oluja i Maestral.

Nedugo nakon akcije Maestral (01.10.1995.godine) premješten sam na dužnost Operativnog časnika u Zapovjedništvo Južnog Bojišta koje je bilo pod zapovijedanjem general bojnika Živka Budimira a potom komodora Ivice Tolića (poslije IV ZP OS RH pod zapovijedanjem general pukovnika Milivoja Petkovića). Po prestanku ratnih djelovanja izražavam želju za povratkom u HRM koja mi se udovoljava i tako sredinom 1996. godine dolazim u Zapovjedništvo VPS za JJ-Ploče (kojim je tada zapovijedao današnji zapovjednik HRM kontraadmiral Ante Urlić) na dužnost Izvjestitelja za pomorske snage i minsko protuminska djelovanja, potom na dužnosti voditelja operativnog odsjeka u stožeru ZVPS Jug.

Obnašao sam dužnosti zapovjednika Pomorske baze JUG kad sam na osobni zahtjev izašao iz sustava. Bilo je to 01.07. 2014. (nakon angažmana oko TE u Pločama jer sam očekivao premještaj).

 

 

 

Tomislav Ćorić (preuzeto s osobnih internetskih stranica):

Rođen sam 1979. godine. Nakon završene osnovne škole i gimnazije u rodnim Pločama, studirao sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje sam po završetku nastavio svoje znanstveno usavršavanje iz područja financija.

2004. upisao sam znanstveni poslijediplomski studij „Financije i bankarstvo“ i uspješno ga završio 2007. obranom magistarskog rada „Učinkovitost kreditnog kanala monetarne politike u Republici Hrvatskoj“.

Titulu doktora ekonomskih znanosti stekao sam 2011. obranom doktorske disertacije na temu „Tečajni mehanizam ERM 2 u procesu pristupanja europskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji“.

Od 2003. godine radim na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta – Zagreb, najprije u svojstvu asistenta, potom višeg asistenta i docenta.

U sklopu znanstveno nastavnog rada autor sam više desetaka znanstvenih i stručnih radova, te sudionik brojnih znanstvenih konferencija, stručnih skupova i okruglih stolova. Područje mog znanstvenog interesa su monetarna politika i njezin transmisijski mehanizam, financijske institucije i tržišta.

Član sam Hrvatskog društva ekonomista.

Od svibnja 2014. predsjednik sam Odbora za financije Hrvatske demokratske zajednice a potom i član radne skupine za izradu gospodarskog programa.

Kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice na izborima za Hrvatski sabor u 1. izbornoj jedinici, od lipnja 2016. obnašam dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru.

Volim svijet oko sebe. Rado ću pročitati dobru knjigu, ili s boljim od sebe zaigrati partiju šaha. Aktivno se bavim nordijskim hodanjem.