Politika i gospodarstvo

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj organizira obuku vijećnika u Pločama

U Pločama se će se 23. rujna 2017. godine, u organIzaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, organizirati jednodnevna obuka vijećnika. Uz vijećnike na obuci su dobrodošli i gradski službenici, predstavnici mjesne samouprave, kao i izvršni čelnici.

Obuku provode po dva trenera s iskustvom u lokalnoj samoupravi, sa dosta primjera iz prakse.
Tijekom obuke obrađuje se niz propisa kao što su Ustav RH, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela, Zakon o izborima (grado)načelnika, tj. izvršnih čelnika, Zakon o postupku primopredaje vlasti, Zakon o službenicima i namještenicima kao i Zakon o plaćama, uz neizostavni Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

Poseban dio obuke posvećen je pravima i dužnostima vijećnika, njihovom radu u Gradskom vijeću te odnosima i komunikaciji s izvršnim čelnicima i gradskim službama gdje se obrađuju same poslovničke odredbe, i ono što je po riječima polaznika i najvažnije, obrađuju se primjeri iz prakse povezani s „rješenjima“ Ministarstva uprave, praksom i odlukama sudova, odlukama Ustavnoga suda.


Važno je za naglasiti da obuku provode praktičari, bilo službenici, bilo političari sa puno iskustva rada u lokalnoj samoupravi. Također se, uz sam Zakon o lokalnoj samoupravi, radi i po Poslovniku konkretnog grada u kojem se obuka održava te se taj akt povezuje s komparativnom praksom.

Simulira se i sjednica Gradskog vijeća.

Udruga osigurava sve troškove obuke.