Politika i gospodarstvo

Udruga Građani za grad Ploče: Gradonačelnik se obračunava sam sa sobom!

Ponukani današnjom izjavom aktualnog gradonačelnika Grada Ploča, udruga Građani za Grad Ploče očituje se kako slijedi.

Iako uopće ne želimo polemizirati sa gospodinom Vejićem, jer su građani Grada Ploča njegovim (ne)postupanjem već gotovo stavljeni pred zid i svršen čin , dužni smo građanima našeg grada priopćiti slijedeće.

U prilogu  izjave  gospodina Vejića priloženo je mišljenje Ministarstva vezano uz rokove za  raspisivanje referenduma. Međutim, već na prvi pogled je vidljivo da je mišljenje datirano na dan 06. rujna 2010. godine, a zaprimljeno je u gradskim službama Grada Ploča 30.rujna 2010.godine.


Zašto je to važno!?

Važno je iz razloga jer je Gradonačelnik Grada Ploča više od mjesec dana poslije zaprimanja mišljenja i upoznavanja sa njegovim sadržajem  donio Zaključak o hitnom pristupanju izrade Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ploča, a u obrazloženju kojeg izrijekom stoji „Udruga Građani za Grad Ploče je prikupila dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma o pitanju promjene Prostornog plana uređenja Grada Ploča pa je stoga potrebno prihvatiti zahtjeve Udruge građane za Grad Ploče kao da je referendum proveden i to na način da je većina građana prihvatila promjenu lokacije trafostanice“. Naime, isti Zaključak je donesen 08.11. 2010. godine, dakle, više od mjesec dana nakon što je gospodin Vejić  raspolagao sa mišljenjem na koje se sada poziva i koje sada iznosi na svjetlo dana.

Što se dalje desilo?

Na inicijativu tog istog Gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Ploča na 19. sjednici, koja je održana 29.prosinca 2010. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča. U istoj Odluci u članku 8. stavak 1. točka 5., navodi se kako je jedan od ciljeva Odluke i „Promjena lokacije trafostanice TS 110/20 (10) kV u Pločama“. Dalje, članak 16. iste Odluke doslovno glasi: „Na područjima obuhvaćenim Izmjenama i dopunama PPU Grada Ploča ne propisuju se posebne mjere zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, osim za lokaciju TS 110/20 (10) kV Ploče za koju se propisuje moratorij na izdatu lokacijsku dozvolu i zabrana izdavanja Potvrde glavnog projekta budući je ista predmet Izmjena i dopuna PPUG Ploča“.

I ova Odluka Gradskog vijeća je donesena tri mjeseca nakon dostavljanja famoznog mišljenja. Treba li uopće napominjati da je ova Odluka još uvijek na snazi te da je obvezujuća za izvršna tijela Grada Ploča pa i za Gradonačelnika, za razliku od neobvezujućeg mišljenja koje je danas ugledalo svjetlo dana.

Što se dalje desilo?

Usprkos članku 16. obvezujuće Odluke 14.lipnja 2012.godine investitor  je ishodio  lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru na spornoj lokaciji gotovo u centru grada, dok je Potvrda glavnog projekta ishođena 20. siječnja 2014.godine.

Kako je to uopće bilo moguće uzimajući u obzir prethodno citiranu i obvezujuću Odluku Gradskog vijeća Grada Ploča?  Vrlo jednostavno:  tako što službe Grada Ploča pa i sam Gradonačelnik, iako su sudjelovali u postupku ishođenja lokacijske dozvole i iako im je ista dostavljena, budući je Grad Ploče bio stranka u postupku, nisu imali niti jednu primjedbu na istu lokacijsku dozvolu.

Ovdje možemo samo nagađati zbog čega i u ime čijih interesa je zatajena Odluka gradskog vijeća. Kako to da sve do početka radova na neprihvatljivoj lokaciji nitko u gradu, kako vijećnici tako niti građani nisu imali informaciju da je ishođenjem lokacijske dozvole i Potvrde projekta prekršena njihova obvezujuća odluka.

Ono što je sigurno jest da sve to nije puka slučajnost i da će netko morati odgovarati zbog poigravanja sa životima, zdravljem i činjenicom pada vrijednosti nekretnina u vlasništvu velikog broja građana koji žive u blizini trafostanice i dalekovoda.

Zaključno: Broj od 2349 potpisa građana koji su potpisali da su protiv trafostanice i dalekovoda na lokaciji u centru grada je sam po sebi toliki da samo netko zlonamjeran može isto osporavati i to nakon što je u obrazloženju svoje odluke  napravio sljedeće: Udruga Građani za Grad Ploče je prikupila dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma o pitanju promjene Prostornog plana uređenja Grada Ploča pa je stoga potrebno prihvatiti zahtjeve Udruge građane za Grad Ploče kao da je referendum proveden i to na način da je većina građana prihvatila promjenu lokacije trafostanice“.

Člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da gradonačelnik izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela te da usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave.

Stoga očekujemo konkretne rezultate i to odmah u izmještanju lokacije trafostanice kako je već propisano Odlukom Gradskog vijeća koju ste dužni izvršiti!

Za Udrugu Građani za Grad Ploče ova je polemika završena.

Predsjednik udruge GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

Ivica Popovac