Politika i gospodarstvo

U sklopu Proračuna za 2020. usvojen amandman za “Božićnice umirovljenicima”

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je Proračun za 2020. godinu u iznosu od 64.650.000,00 kuna. Nije bilo amandmana od strane oporbe osim amandmana gradonačelnika Krstičevića prema kojem se pozicija R268 „Intelektualne usluge“ smanjuje sa planiranih 300.000,00 kn na 185.000,00 kn i formira nova proračunska stavka na rashodovnoj strani proračuna, R095-1 naziva „Božićnica za umirovljenike“ u iznosu od 115.000,00 kn.

“Danas sam na sjednici Gradskog vijeća podnio amandman na Proračun za 2020. godinu prema kojem smo izdvojili iznos od 115.000,00 kn za stavku „Božićnica za umirovljenike“.

Od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje zatražio sam službene podatke o broju korisnika mirovine s područja Grada Ploča i to za sljedeće razrede mirovina: do 500,00 kuna, od 500,01 do 1.000,00 kuna, od 1.000,01 do 1.500,00 kuna i od 1.500,01 do 2.000,00 kuna s obzirom da HZMO ima podijeljene umirovljenike u razrede od po 500,00 kn.


O visini božićnica ćete biti obavješteni na vrijeme” – napisao je gradonačelnik Krstičević na svojim službenim stranicama.

Podsjetimo, Proračun je usvojen većinom u Gradskom vijeću 9:6.