Politika i gospodarstvo

U Pločama stopa prireza 10% umjesto dosadašnje stope od 0%!

U Narodnim Novinama 4/2015 od 14.01.2015. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Ploče. Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”, a primjenjuje se od 1.2.2015. godine.