Politika i gospodarstvo

Turističko vijeće TZ Grada Ploča donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za direktora Turističke zajednice Grada Ploča

Temeljem odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne Novine broj: 152/08), članka 27. Statuta Turističke zajednice grada Ploča, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ploča donosi ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ploča.

Javni natječaj, objaviti će se u službenom glasniku Grada Ploča, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Grada Ploča.

Prije zasjedanja Turističkog vijeća održana je sjednica Izborne Skupštine Turističke zajednice Grada Ploča, na kojoj je odlučeno o raspisivanju natječaja za direktora Turističkog ureda TZG Ploča.


Na Izbornoj Skupštini donesena je odluka o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Grada Ploča (Turističko vijeće, Nadzorni odbor).

Predsjednik TZG Ploča, Mišo Krstičević, je rekao kako, sukladno Statutu TZG Ploča, mandat članova radnim tijelima Zajednice traje četiri godine. U skladu s time predlaže se da se donese odluka o prestanku mandata dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Grada Ploča (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor). Članovi Skupštine složili su se s predloženim.

Potvrdom mandata novih članova Skupštine TZ Grada Ploča za razdoblje 2018. – 2022., danom 25. siječnja 2018. godine prestaje mandat dosadašnjim članovima u tijelima Turističke zajednice Grada Ploča (Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor).

Broj članova Turističkog vijeća određen je člankom 26. Statuta TZG Ploča, a koji se biraju vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.

Predsjednik Turističke Zajednice, a time i predsjednik Turističkog vijeća je gradonačelnik Grada Ploča pozvao je Kandidacijsku komisiju da predloži Skupštini članove Turističkog vijeće za mandatno razdoblje 2018. – 2022.

Jednoglasno je donesena odluka da se za članove Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Ploča za razdoblje 2018. -2022. izabiru:

1. Darija Mateljak

2. Ante Rubić

3. Mario Štrbić

4. Ilija Kuzman

5. Andrej Štrbić

6. Mirko Petrušić

7. Dalibor Bebić

8. Nikica Družijanić

Jednoglasno je donesena odluka da se za članove Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Ploča za razdoblje 2018. -2022. iz redova članova Turističke zajednice izabiru:

1. Goran Tadić

2. Matilda Barbir

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, člankom 48. određuje se da Skupštinu Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije čine predstavnici članova turističkih zajednica. Jednoglasno je donesena odluka da se za predstavnika Zajednice u skupštinu Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije izabere Dalibor Bebić.