Politika i gospodarstvo

Tko stopira rad Gradskog vijeća i donošenje mjera za pomoć gospodarstvu Ploča?

Sumiranjem elektroničkog glasovanja vijećnika putem ovog e-maila po osnovu predložene dopune Dnevnog reda:

  1. Prijedlog Odluke o mjerama za građane i gospodarstvo na području Grada Ploča i ušteda u Proračunu Grada Ploča za 2020. godinu s ciljem smanjenja negativnog utjecaja pandemije koronavirusa (predlagatelj: vijećnik Marjan Scipioni);
  2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Ploča- čestice zemljišta- dio č.z 936/1 k.o. Ploče , odnosno 4559/30 k.o.Komin stari, površine 1.543,0 m², u Poduzetničkoj zoni Vranjak I-Dalmatinska ulica -Ploče , poslovne namjene, (oznake P-05-20)-prema preglednoj situaciji-predparcelaciji (predlagatelj: Ured Gradonačelnika Grada Ploča);

kao osnov prijave i donošenje Dnevnog reda za 27.sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča prema Uputi o elektroničkoj sjednici koja je upućena danom, 01.04.2020.g. evidentno je da je 8 vjećnika glasalo “ZA” navedeni prijedlog dopune Dnevnog reda, a 9 vjećnika se nije ni izjasnilo nakon dva produljenja za glasovanje do konačno 18,45 sati, konstatiram da navedeni i predloženi Dnevni red sa dopunom za 27.sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča kao takav nije ni izglasan te s tog osnova

ZAKLJUČUJEM 27.ELEKTRONIČKU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLOČA


održanu 01.04.2020.g. u vremenu od 18,00 do 19,15 sati, te  vas ovim putem obavještavam o navedenome zaključenju iste sukladno čl.102.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/10, 12/10, 1/13, 3/17 i 1/18) budući da predloženi Dnevni red sa dopunom nije usvojen.

Sukladno stavku 2. istoga članka zakazat će se nova elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča najkasnije u roku od 21 dan.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča

Niko Orepić

Ovo je priopćenje koje smo dobili od predsjednika Gradskog vijeća Nike Orepića. kao što je vidljivo treća ipak nije bila sreća, nije izglasan predloženi Dnevni red i nisu donesene mjere za pomoć pločanskom gospodarstvu i pojedincima.

Što se to događa u Gradskom vijeću? Zašto pojedinci iz vladajuće koalicije opstruiraju većinu potrebnu za donošenje potrebitih mjera? Ima li vlast uopće većinu? Zašto se oporba jučer nije izjasnila, a pozivaju na zajedništvo?

Puno pitanja, a odgovora nemamo. Sramota.