Politika i gospodarstvo

U tijeku je sjednica GV-a: (Pre)visoki ugovori u Komunalnom održavanju?

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Ploča koja je u tijeku, jedno od vijećničkih pitanja je bilo od vijećnika Mateljka, a tiče se cijene usluge održavanja grobnih mjesta na području grada, a koje je u ingerenciji Komunalnog održavanja Ploče.

Gradonačelnik je izjavio da će se dosadašnja (previsoka) cijena korigirati jer građani Ploča neće biti taoci preplaćenosti rukovodećeg kadra tvrtke Komunalno održavanje.

Između ostalog, navedeno je da su novi ugovori sa djelatnicima potpisani netom prije lokalnih izbora s povećanjem primanja od 15% i da je netto plaća direktora ustanove oko 16.500,00 kn (brutto preko 20.000,00 kn)!


Naravno, u ugovoru postoji i klauzula da direktor nakon isteka ugovora ima pravo na 6 mjeseci pune plaće.

– Grad Ploče ima stručnih ljudi koji su spremni svoja znanja i vještine ponuditi građanima ali sa puno više socijalnog osjećaja i svjesnosti situacije u kojoj se grad nalazi. Komunalno održavanje mora dijeliti sudbinu svih, pa i samog Grada kao svog vlasnika – izjavio je gradonačelnik Krstičević u svom odgovoru na postavljeno vijećničko pitanje.