Politika i gospodarstvo

U tijeku natječaj za pripremu dokumentacije za lokalne razvojne projekte

Do kraja ovog mjeseca traje natječaj po Pozivu za iskaz interese za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, kojeg su raspisali Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (1., 2. i 3. skupine) u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Po Pozivu, koji je objavljen 18. rujna, prihvatljivi su projektni prijedlozi koji obuhvaćaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, poput nerazvrstanih i županijskih cesta, nogostupa, klizišta, biciklističkih staza, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, malih elektrana, infrastrukturnih objekata u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare) te u socijalnu infrastrukturu, poput objekata osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekata predškolskog odgoja, učeničkih domova, hospicija, objekata zdravstvene namjene, domova umirovljenika, kulturnih centara, domova kulture, vatrogasnih domova i ostalih objekata javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.


Poziv kojeg je objavila DUNEA odnosi se na slabije razvijena područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a detalji se mogu pronaći na stranicama DUNEA-e, na poveznici:

http://www.dunea.hr/novosti/399-poziv-za-iskaz-interesa-za-sufinanciranje-projekata-prema-programu-pripreme-lokalnih-razvojnih-projekta-prihvatljivih-za-financiranje-iz-esi-fondova

Ovo je dio novih aktivnosti koje Regionalni koordinatori preuzimaju u sklopu provedbe Programa pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a kojeg vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte.