Politika i gospodarstvo

Tematska sjednica o TE biti će video snimana!

Tematska sjednica, na čijem će se dnevnome redu naći izgradnja termoelektrane na ugljen u Pločama a koja je važna ne samo za Ploče, nego i za dolinu Neretve, Makarsko primorje i Pelješac, biti će video snimana tijekom svog održavanja!

Podsjetimo, sjednica će se održati sutra, u četvrtak 02.10.2014. u 8:30 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama.

Kako doznajemo, predlagači su tražili dopuštenje od Gradskog vijeća za mogućnost video snimanja i bili odbijeni sa obrazloženjem da predlagači nemaju potrebne dozvole (akreditacije) za obavljenje takvih radnji. Poučeni iskustvom vrgorskih kolega koji su također imali sličan primjer i koji su uspjeli u svojoj nakani, pribavljene su sve potrebne dozvole i sjednica će se ipak moći pogledati u video snimku.


Naime, predlagači su se pozvali na Zakon o pravu na pristup informacijama koji jasno kaže, što se tiče snimanja sjednice Gradskog vijeća, (NN 25/13) u članku 5 stavak 1 kaže: „Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.“ Stavak 3 istog članka kaže: „»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“ Članak 8 stavak 1 kaže: „Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.“ Stavak 2 istog članka kaže: „Tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.“

Prema tome, snimanje sjednica ne može biti ograničeno samo na novinare televizijskih kuća, već na sve akreditirane novinare koji snimanje i zatraže. Članak 61 stavak 1 Zakona kaže: „Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti koje suprotno odredbama ovog Zakona onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.“