Politika i gospodarstvo

SUTRA GRADSKO VIJEĆE: Rebalansom povećan Proračun za 2020. godinu, prijedlog Proračuna za 2021. 74 milijuna kuna

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploča predsjednik Gradskog vijeća, Niko Orepić, sazvao je 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 4. prosinca 2020. godine.

Sjednica će se održat u Domu kulture u Pločama, S.S.Kranjčevića 4 , s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu je između ostalih točaka Dnevnog reda predložen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Ploča  za 2020. godinu (rebalans) i prijedlog Proračuna Grada Ploča za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.


Iz materijala kojeg smo dobili, ukupni prihodi Proračuna po ovom rebalansu iznose 77.055.000,00 kuna i veći su za 12.405.000,00 kuna ili za 19,19 % u odnosu na ukupno planirane prihode po prvom Rebalansu proračuna za ovu godinu koji je usvojen u lipnju ove godine.

Detaljnije obrazloženje nakon što prijedlog prođe Gradsko vijeće.

Također, biti će predložen i Proračun za 2021. godinu u iznosu od 74.000.000,00 kuna, a sastoji se od planiranih prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 54.364.400,00 kn, planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 14.030.000,00 kn, planiranih primitaka od zaduživanja (HBOR) u iznosu od 4.000.000,00 kn i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Grada Ploča u iznosu od 1.605.600,00 kn koji su uključeni u prihodovnu stranu proračuna, a sukladno uputstvu Ministarstva financija i Državne revizije.

Porez i prirez na dohodak (611) kao najizdašniji proračunski prihod jedinica lokalne samouprave planiran je u iznosu od 23.385.000,00 kuna i u ovaj iznos su uključena planirana sredstva iz fonda fiskalnog izravnanja u iznosu od 10.500.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje zemljišta (711) planirani su u ukupnom iznosu 13.680.000,00 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa su planirani u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 kuna i smatramo da smo ih postavili u realne okvire jer očekujemo da će se u sljedećoj godini značajnije pokrenuti određeni investicijski projekti koji će rezultirati plaćanjem značajnijih iznosa komunalnog doprinosa.

Prihodi od komunalne naknade su planirani u iznosu od 6.340.000,00 kuna.

Prihodi od  pomoći (tekuće i kapitalne) iz EU fondova (638) planirani su u iznosu od 4.350.000,00 kuna. Prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika (634) planirani su u iznosu od 6.800.000,00 kuna. Prihodi od pomoći iz drugih proračuna (633) planirani su u iznosu od 4.835.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći izravnavanja (635) za financiranje decentraliziranih funkcija (JVP) planirani su u iznosu od 2.042.293,00 kn i temelji se na prošlogodišnjoj Odluci Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija.