Politika i gospodarstvo

STANOVI POS-a: Objavljena lista reda prvenstva za kupnju

Na temelju Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploče (Službeni glasnik Grada Ploča, br. 11/19 i 1/20) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS od 28. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS – Ploče.9

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu POS – Ploče možete pronaći ovdje (pdf)

ili :


Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ploča, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva, konačnu Listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Ploča.

Ploče, 27. kolovoza 2020. godine