Politika i gospodarstvo

Spojna cesta dobila prve slojeve asfalta

Postavljanjem prvih slojeva asfalta, djelatnici Poslovne udruge koju čine “Strabag” AG i “Skladgradnja” d.o.o. započeli su rekonstrukciju i izgradnju spojne ceste za luku Ploče i grad Ploče, čime se konačno ulazi u završnu fazu projekta ulaza u Ploče.

Udruga je posao dobila na međunarodnom natječaju, u konkurenciji sa Zajednicom ponuditelja: “Colas” Hrvatska iz Varaždina, Inžinierske Stavby iz Košica u Slovačkoj, “Geotehnika” Selca, “Magma” Požega i “Elektrocentar” Petek iz Ivanić Grada, “Swietelsky” iz austrijskoga Linza, “Gradnja” iz Osijeka te zagrebački “Viadukt”. Projektant je Institut IGH d.d., dok će stručni nadzor obavljati Trames Consultants d.o.o. i Ramboll Denmark A/S.

Ukupna je vrijednost projekta nešto više od 64 milijuna kuna, od čega 85 posto (52,3 milijuna kuna) financira Europska unija, a preostali dio Hrvatske autoceste d.o.o.


Projekt ulaza u Ploče značit će dovršetak izgradnje spojne ceste Čvor Ploče (A1) – Luka Ploče, koja je završena do čvora Čeveljuša, oko 350 metara od ulaza u lučki kompleks. Svrha je spojne ceste povezati grad i luku Ploče s autocestom A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, odnosno jadransko-jonskim koridorom, dijelom TEN-T osnovne mreže, te autocestom A10 Granica BiH – Metković (A1), koja zajedno s dionicom A1 čvor Metković – čvor Ploče i spojnom cestom Čvor Ploče (A1) – Luka Ploče predstavlja završni dio koridora 5c: Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče, uvrštenog u TEN-T sveobuhvatnu mrežu.

Projektom je planiran nastavak izgradnje trase brze četverotračne ceste na ulazu u lučki kompleks, odvojak do grada Ploče (spojna dvotračna cesta duljine oko 403 metara), koji uključuje nadvožnjak Vranjak 1 preko željezničke pruge, premještanje i zaštitu postojećih instalacija, odvodnju i vodozaštitu s propustom ispod brze ceste, TK instalacije, cestovnu rasvjetu, prometnu opremu i signalizaciju, hortikulturu, kao i trokrako sjeverno križanje koje uvažava glavne smjerove u Grad Ploče (zapadni krak T križanja), odnosno Luku Ploče (južni krak T križanja), te prilaz HEP-ovim pogonima (istočni krak T križanja).

U skladu sa sporazumom o zajedničkoj suradnji na izgradnji spojnih cesta koji su sklopile Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, nakon dovršetka ovog projekta upravljanje i održavanje predmetnih cesta bit će u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Tekst i foto: Ante Šunjić
www.slobodnadalmacija.hr