Politika i gospodarstvo

“ŠKOLSKI TRG”: Uskoro se objavljuje natječaj za izvođenje radova

Jučer smo prenijeli tekst pod nazivom “OSVRT GRADONAČELNIKA NA PROZIVKE: Rukovoditi jedinicom lokalne samouprave zahtjeva odgovorno planiranje” u kojem se gradonačelnik Krstičević osvrnuo na nedavnu raspravu na Gradskom vijeću gdje se poteglo pitanje o uloženim sredstvima u obnovu Ulice Tina Ujevića u Pločama.

Podsjetimo, oporba je predbacila gradonačelniku prevelike troškove, jer “najmanje jedan tunel u Stablini mogao se riješiti sredstvima utrošenim za Ulicu Tina Ujevića”.

Iz tog priopćenja izdvojit ćemo jednu zanimljivu najavu budućeg projekta, a tiče se izgradnje “školskog trga” u spomenutoj Ulici Tina Ujevića. Gradonačelnik je elaborirao dvije faze uređenja ali za potpunu realizaciju plana uređenja cijelog gradskog kvarta nedostaje još 3. faza, tj. rješenje školskog trga i adekvatnih parkirnih mjesta ispred samih školskih zgrada.


Projekt kao takav je pripremljen i ima sve potrebne i ishođene dozvole za gradnju, a sami radovi bi prema planu trebali krenuti ubrzo.

Unutar predmetnog obuhvata, koji je ujedno i glavna putanja kretanja pješaka od centra grada do sportske lučice, uočeni su sljedeći problemi:

  • preuzak ulazni prostor te nepostojanje adekvatnog školskog trga ispred osnovne i srednje škole, dodatno zagušen parkiranim automobilima,
  • ulica Tina Ujevića kao barijera između stambenih zgrada i škola,
  • otežano kretanje pješačkim pločnikom zbog bočnog parkiranja automobila duž ulice Tina Ujevića.

Zahvatima unutar predmetnog obuhvata planira se:

  •  ukinuti postojeće zidove prema cesti kako bi se dobila adekvatna površina za školski trg,
  • dislocirati parkiranje sa ceste ispred škole na rubne pozicije obuhvata
  • definirati kretanje pješaka i vizualno zonirati novi „školski trg“,
  • usporiti kolni promet ispred škole novom signalizacijom ceste.

Planirani zahvati podrazumijevaju izvedbu armirano betonskih potpornih zidova čija je osnovna funkcija rješavanje denivelacija u terenu i formiranje pješačke staze. Zidovi su promjenjive visine. Denivelacije se dodatno izvode rampama  i tribinama.

Konstruktivni zidovi rampi i pješačke površine planiraju se izvesti od armiranog betona koji će se naknadno ličiti u žutu boju, sve prema projektu. Pojedini potporni zidovi (u zoni novih parkirališta) će se oblagati kamenom kako bi se uklopili u već postojeće oblikovanje.

Uređenje i održavanje kolne površine ispred škola i izvedba novih parkirališnih zona biti će u asfaltu . Kolna površina će se dodatno naglasiti ličenjem pictograma ‘djeca na cesti’ i postavljanjem vibracijskih traka u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Glavni kolni pristup na planirani obuhvat predviđen je postojećom pristupnom cestom, ulicom Tina Ujevića. Zadržava se jednosmjerno kretanje vozila po kolniku. Postojeća parkirna mjesta duž Ulice Tina Ujevića će se premjestiti na rubne dijelove obuhvata, sukladno projektu, te će se dobiti veći broj parkirnih mjesta pa u odnosu na postojeće stanje.

Svi radovi izvodit će se uz maksimalno očuvanje vrijednog zelenila i stabala, a nove sadnice će se birati poštujući lokalne uvjete.

“Za sve navedeno je bilo potrebno uložiti jako puno truda i strateškog promišljanja, ali ne po modusu „krpanja rupa i mazanja očiju“ već na način da imate rješenje koje u potpunosti kvalitetno i dugoročno optimizira navedeni prostor i sve potrebe zajednice u njemu” – napisao je  gradonačelnik Krstičević.

Po završetku ove 3. faze uređenja i izgradnje ulice Tina Ujevića koja je svakodnevno odredište školske djece i kao takva ima svoju posebnost u prioritetima, ispunit će se sve komponente sigurnosti i potreba djece i roditelja vezanih za infrastrukturu navedenog područja.

Javni natječaj za izvođenje radova po projektu za uređenje školskog trga će kroz narednih par dana postati aktualan, te će se po izboru izvođača krenuti sa radovima.

U prilogu detalji iz projekta uređenja i prometnog rješenja školskog trga u Pločama za koji će se ubrzo objaviti natječaj za izvođenje radova.