Politika i gospodarstvo

Sklopljen ugovor između Lučke uprave Ploče i konzultanata te održan kick-off sastanak

Lučka uprava Ploče i konzultantska firma Mobility Consultants iz Austrije potpisali su 16.03.2015. godine ugovor u okviru kojeg će izvođač Mobility Consultants i njihov podizvođač, Pomorski fakultet u Rijeci, definirati model upravljanja integriranom transportnom uslugom na koridoru Vc.

Održan je i inicijalni sastanak kojim su započele aktivnosti evidentiranja svih zakonodavnih, institucionalnih i operativnih prepreka duž koridora Vc kao i ishođenje rješenja za prevladavanje istih.

Osim navedenih aktivnosti, projektni zadatak podrazumijeva i analizu tranzitnog vremena na koridoru Vc, usporedbu svih troškova s drugim koridorima kao i definiranje organizacijskih modela upravljanja željezničkom uslugom unutar lučkog područja i duž cijelog koridora.


Ugovorom predviđene aktivnosti uključuju i održavanje dvije konferencije u Pločama i Beogradu kojima će prisustvovati predstavnici privatnog sektora i dvije konferencije u Sarajevu i Zagrebu, namijenjene javnom sektoru. Inicijalni je sastanak prvi korak prema definiranju prepreka i modela rješavanja istih što će omogućiti brži prohod robe, a u konačnici povećati konkurentnost luke Ploče.