Politika i gospodarstvo

Škanj: Nužno je mijenjati aktualne odnose na Lučkom području

Uvažavajući značaj aktualnog trenutka u kojem se nalazimo želimo ukazati na iznimno loše i za Grad štetno uspostavljene odnose na Lučkom području koji su metastazirali i na odnose unutar Gradskog vijeća našega Grada. Spomenuti odnosi imaju značajan utjecaj na naš Grad i život u njemu, a između ostalog, ogledaju se i u sljedećem:

Ovih dana svjedočimo procesu izbora novog čelnog čovjeka Lučke uprave Ploče (LUP). Ne tako davno smo svjedočili i povećanju lučkog područja u Luci Ploče za cca 11 ha za potrebe izgradnje terminala rasutih tereta. Svjedočimo i periodičnom najavljivanju iznimnih ulaganja na području Luke Ploče u raznorazne terminale za UNP te za terminal tekućih tereta. Svjedočimo i najavi djelatnosti firmi Luka Ploče energija d.o.o. i PPD za proizvodnju drvene sječke koja bi se ujedno proizvodila i služila kao gorivo u kogeneracijskom postrojenju na biomasu. Ta navodna elektrana odnosno toplana (u budućnosti možda i spalionica smeća i/ili sl.) nazivne snage-kapaciteta 2 X cca 6 MW je u suprotnosti s odredbama prostornih planova na svim razinama.

Ima i najava o kadrovskim promjenama (do ljeta 2016.) i to u samom vrhu društva Luka Ploče d.d. Kao najizgledniji kandidat za predsjednika uprave se spominje gsp Josip Jurčević. Iz dosadašnjeg šesta djelovanja možemo reći da se radi o čovjeku koji predstavlja perjanicu političko poslovne… osovine koja na Lučkom području želi začeti industriju zasnovanu na kojekakvim spalionicama rasutih tereta u formi elektrana, energana, toplana i sl. postrojenja.


Bitno je primijetiti i sve češće poslovno istupanje vodećih ljudi društva Luka Ploče d.d. potpuno izvan konteksta interesa Grada i podrazumijevajućeg autoriteta LUP. Ta samodostatnost se zasniva na svima nam znanom političkom suportu,a ogleda u najavama poslovnih ulaganja u poslove od kojih neki uopće nisu predmet prvenstvene koncesije (proizvodnja i distribucija energije), koji su, kao što smo rekli, u suprotnosti s odredbama prostornog plana svih razina, kao i koji su zakonski neutemeljeni po istim osnovama (Zakon o strateškim investicijama, Vladini eliminacijski čimbenici) kao i referendumom odbijena termoelektrana na ugljen.

Najbitnija činjenica, koju posebno želimo naglasiti je to da o prethodno spomenutom nitko i nikad nije ni konzultirao,a kamoli pitao naš Grad, tj. građane grada Ploča. Što je nedopustivo i neodrživo. Znamo da to formalno i nije nužno(što bi trebalo promjeniti), no vjerujemo da je društveno odgovorno.

Iz spomenutih za Grad štetnih odnosa proizlazi osnovanost i potreba za intenzivnim integriranjem interesa grada Ploča (javnog interesa) kad je riječ o vođenju, usmjeravanju razvoja i korištenju benefita Lučkog potencijala.

Potrebno je da grad Ploče utjecajnije sudjeluje u radu LUP, a s tim i u samom izboru novog čelnika LUP. Nužno je da novi ravnatelj LUP ima formalno definiranu, ali i ono što bi narod rekao, „ljudsku“, domaćinsku obvezu značajnije potpore i uvažavanja interesa Grada.

Navedeno želimo odlučno iskazati kroz sljedeće konkretne prijedloge koje ćemo pored ove javne objave i službenom korespondencijom proslijediti svim mjerodavnim na području Grada i Županije, a naravno i resornim ministarstvima:

I. Nedavni referendum ukazuje na mogućnost potpune suprotnosti interesa ovlaštenika prvenstvene koncesije u LP i Grada. Smatramo to posljedicom trenutnog omjera mandata u Upravnom Vijeću LUP u kojem je interes Grada izjednačen s interesom koncesionara i potpuno marginaliziran u odnosu prema resornom ministarstvu. Stoga ćemo mjerodavnima predložiti sljedeći omjer mandata : predsjednik i 3 člana – Vlada RH; 2 člana – Grad; 1 član – Županija). Očekujemo potporu i razumijevanje mjerodavnih.

II. Pošto je LUP (za potrebe Luke Ploče d.d.) zahvatom u more svoj prostor povećala za cca 11 ha, po istom načelu (u skladu sa potrebom) treba Gradu omogućiti logičan zahvat i ingerenciju nad svim obalama uvale M. Pošta.

Putničku obalu u cijelosti (sve „izvan žice“) kao nedjeljiv i podrazumijevajući prostor Grada treba ustupiti gradu Ploče.

(Usput rečeno, Inina pumpa u donjim Pločama Lučkoj upravi (koncesionaru) plaća pozamašnu koncesijsku nadoknadu na lokaciju i vez ispred pumpe, a pored svega i ugovoreni iznos po ostvarenom prometu (sve skupa oko 0,5-0,6 milijuna kuna godišnje), a Grad od toga nema ništa. Na isti način je i Brodospas „podstanar“ u LUP (koncesionara) od čega također Grad nema ništa.)

Po preseljenju rasutih tereta sa obale 5. u novo izgrađeni terminal rasutih tereta steći će se uvjeti da se sadržaji s prostora omeđenog obalama 1. i 2., nekadašnje brdo Zminjac (tzv. Bosanska obala), izmjeste na prostor obale 5. u Luci Ploče. Po realizaciji navedenog, ispražnjeni prostor bivšeg brda Zminjac, kao nedjeljiv i podrazumijevajući prostor, treba ustupiti Gradu s ciljem otvaranja procesa urbane regeneracije. Konkretno – bolje organizacije i povećanja kapaciteta putničkog prometa, javnih, zdravstvenih i inih ustanova u Pločama.

Povećanje kapaciteta i bolja organizacija putničkog prometa usmjerila bi na Ploče tranzit putnika prema okolnim turističkom destinacijama, što bi s vremenom doprinijelo i razvoju vlastitog turističkog destinacijskog potencijala.

III. Imajući u vidu čitav niz dugogodišnjih pogodnosti koje proizlaze iz prvenstvene koncesije, kao i dugogodišnju toleranciju, znatnu materijalnu i nematerijalnu štetu građana nastalu zbog ugljenog i ostalog oprašivanja Grada, za očekivati je da LUP i društvo LUKA PLOČE d.d. preuzmu dio odgovornosti za situaciju u kojoj se Grad nalazi. Tj. da se manji dio od inače iznimnih ulaganja na Lučkom području prenamjeni u infrastrukturne objekte Grada koji je potpuno marginaliziran u odnosu na Luku Ploče kad je riječ o državnim investicijama.

Novonastale financijske sposobnosti LUP, a posebno Luke Ploče d.d. (koje sami, svako 1 do 2 mjeseca ističu promoviranjem impresivnih investicijskih procesa) ukazuju i na njihovu sposobnost, da u u odnosu na odgovornost ulože bar manji dio raspoloživih sredstava u Grad u kojem djeluju i ostvaruju dobit. Konkretno predlažemo:

– Da u prvoj fazi riješavanja (130-150 milijuna kuna vrijedne) vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče koja podrazumjeva izradu studijske, projektne i natječajne dokumentacije i aplikaciju za prijavu za sufinanciranje izgradnje iz fondova EU preuzmu obvezu Grada (cca. 600.000,00 kn) kroz formu eko rente ili sl. Potom nakon apliciranja,a u slučaju ostvarivanja sredstava za sufinanciranje izgradnje iz fondova EU da opterećenje Grada umanje za vrijednost radova dijela ukupnog sustava koji je projektno predviđen na Lučkom području.

– Sama izrada spomenute studijske, projektne i natječajne dokumentacije traje 1-2 godine. Potom sljedi apliciranje za sufinanciranje izgradnje iz fondova EU što i u najoptomističnijem scenariju ukazuje da se početak radova može očekivati tek za 8-10 godina. Stoga predlažemo da LUP i društvo Luka Ploče d.d. u skladu sa ukupnim projektom vodnokomunalne infrastrukture Grada ulože potrebita sredstva (u formi eko rente, povećanjem komunalne naknade ili sl.) u žurno izmještanje kanalizacijskih ispusta iz uvale Velika Pošta s ciljem da se Pločani iduće ljeto mogu kupati u svom Gradu. Potrebni iznos (cca 3 milijuna kuna) može biti i značajno umanjen ukoliko bi se u neposredne radove uključili radni potencijali ugovorenih izvođača radova na lučkom području.

– da se omogući angažman Gradskih firmi (JU Izvor Ploče i Komunalnim održavanjem d.o.o. Ploče) za pružanje njihovih usluga (dostava vode, odvoz smeća i sl.) na području Luke Ploče i to do krajnjeg korisnika (u objekt, na brod). Spomenute firme su od vitalnog značaja za Grad i bitno je da im se omogući djelovanje na području cijelog Grada pa i na prostoru Luke Ploče (svima znana formalna ograničenja se mogu otkloniti). Ako znamo da firme iz društva Luka Ploče d.d. npr. vodu od brodova naplaćuju cca 5,4 eura po kubiku, a jedan kontejner za smeće za brod (pun ili prazan) cca 216 eura (što je višestruko više od nabavne cijene od Grada), razumjet ćete o čemu govorimo.

Naime, renta (koncesija) na pomorskom dobru, osim što je izvor prihoda, mora imati znatno širu funkciju (instrument zaštite, usmjeravanja i regulacije korištenja dotičnog prostora, provođenja razvojne strategije i politike, primjene ekonomike zaštite okoliša i prostorne ekonomije). Stoga u cilju doprinosa usuglašenom i uravnoteženom razvoju Grada i Luke predlažemo vodstvima Lučke uprave i trenutnih koncesionara da nam se pridruže u nastojanju i omoguće realizaciju ovih realno ostvarivih i životno utemeljenih prijedloga, što bi njihovo poslovanje uskladilo s javnim interesom, a Grad Ploče povoljno pozicioniralo za daljnji razvoj.

Također, unatoč svim pritiscima, pozivamo:

Lučku upravu Ploče da ne odobri djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije društvu Luka Ploče d.d.( tj razvoj prljave industrije na uštrb lučkih djelatnosti u srcu Ploča).
Vjećnike Gradskog vijeća našega Grada i Županijske skupštine DNŽ da se ODLUČNO suprotstave unošenju u prostorni plan Grada i naše Županije iz jasnih razloga neprihvatljivih pogona za proizvodnju drvene sječke i energane na Lučkom području , sve stranke, udruge i pojedince kao i one koji odlučuju, da se u skladu sa javnim interesom i ODLUČNO suprotstave unošenju na zakonu neutemeljenih i od građana neželjenih projekata u prostorne planove svih razina, u što sa sigurnošću spadaju objekti za proizvodnju drvene sječke i energane koje nam se nameću.
da svi skupa (javni, civilni i poslovni sektor) inzistiramo na iskazanij promjeni aktualnih odnosa Grada i Luke.

Bez obzira na eventualne reakcije koje će sadržavati predvidive ideološke figure kao što su „UDBA“; „Uhljeb“; „Hraniteljica“ možda i „tople“ preporuke, trebamo spriječiti započete političko poslovne procese pretvaranja Luke Ploče u prljavu industrijsku zonu i poistovjećivanja gospodarske slike grada s osnovnom djelatnošću društva Luka Ploče d.d.

Očito je da ovi procesi onemogućavaju afirmaciju ostalih razvojnih potencijala Grada (težišno poljoprivreda i turizam), ali trebamo prepoznati dugoročno štetan utjecaj i na razvoj same luke. Sljedeći samo trenutne poslovne tendencije Luka Ploče će izgubiti čitav niz tereta, a s tim i sposobnosti (što se već može prepoznati) kao i sam prostor za lučke djelatnosti svojstvene razvijenim lukama u malim morima kao što je Jadransko more.

Zaista, u dobroj vjeri, a iz čitavog niza aktualnih političkih, poslovnih i osobnih odnosa u našem Gradu uočavamo potrebu naglasiti, izboriti se, odlučno čuvati i zastupati odnos koji najbolje objašnjava ona stara „Sunce sja svima.“

Vratimo ponos!

S poštovanjem,
v.r. PREDSJEDNIK
Vlaho Orepić

izvor: skanj.com