Politika i gospodarstvo

Sazvana sjednica Gradskog vijeća: Tko je dobitnik godišnjih nagrada Grada Ploča?

Na temelju članka 29. Statuta Grada Ploče, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča, Niko Orepić sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ploča za 25.svibnja (subota) 2019. godine.

Sjednica će se održati u Pučkom otvorenom učilištu u Pločama s početkom u  08,00 sati.

 Za sjednicu je predložen sljedeći


D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje zapisnika 17.sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 29. ožujka 2019. godine
  2. Prijedlog za dodjelu nagrada Grada Ploča u 2019. godini
  3. Izbor ravnatelja Javne ustanove „Narodna knjižnica Ploče“
  4. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Ploča
  5. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
  6. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Ploča
  7. Prijedlog odluke o prihvaćanju amandmana na Konačni prijedlog UPU-a Industrijsko-poslovne zone “ Vranjak 3“